1th meeting: Slovakia

 • Trenčianske Teplice, Slovakia, 15.-17.10.2018

  V októbri sa uskutočnilo koordinátorské stretnutie v Trenčianskych Tepliciach. Čakalo nás veľa práce, zvedavých detí, zaujímavých aktivit. Čo je však najdôležitejšie - naštartovala sa spolupráca. Prešli sme spolu celý harmonogram projektu, ujasnili sme si ciele, jednotlivé výstupy. Diskutovali sme rôznym možnostiach, ako urobiť projekt čo najlepšie.

  Okrem pracovného programu v škole sme navštívili zaujímavé miesta v meste, spoznávali sme architektúru v regióne (Čičmany), tradičné remeslá (Rajecká Lesná), išli sme za umením (Galéria Bazovského, Trečín) a ochutnali sme mnoho dobrôt (R-club Trenčianske Teplice).

  Pustime sa teda do práce. Všetkým partnerom želám veľa úspechov.

   

  In October, a meeting of the coordinators took place in Trenčianske Teplice. We had a lot of work to do. Meeting curious children from the Sloavkian school, participating in many interesting activities. Most importantly, though, the cooperation had started. We went through the whole project plan together, we set up the goals and the outcomes. We discussed all the ideas and suggestions to work on the project the best possible way.

  In addition to the work program at the school, we visited interesting places in the region, we learned about architecture (Čičmany), traditional crafts (Rajecká Lesná), we went to art (Gallery Bazovský, Trečín) and we tasted local food (R-club Trenčianske Teplice) .

  So let's get to work. I wish all partners a lot of success.