CZ 5. Blanka Františka Menci

 •  

  Blanka Františka Menci    - Blanka Menčíková  1951

   

             

   

   

   

  • žijící umělec v nedaleké vesnici Hostěnice
  • portréty, karikatury, dřevokresby, ilustrace knih, obrazy starých mistrů
  • autorka obálek a kreseb Malých literárních sešitů Múza
  • realistické obrazy krajiny a zákoutí měst, obrazy architektur