10. Andrew Andy Warhol

 • Andrew Andy Warhol 1928 - 1987  Pop Art

  • americký maliar, filmový tvorca, autor
  • narodil sa slovenským rodičom prisťahovaným do Ameriky
  • vyštudoval technický inštitút a zamestnal sa ako reklamný grafik
  • zaoberal sa technikou tlače, kde využíval obrysy fotografie, pestrú farebnosť, odrazy svetla
  • známe sú maľby Coca cola, portréty Marylin Monroe, Elvisa Presleyho, Elizabeth Taylorovej či Mickey Mousea
  • na Warhola bol spáchaný atentát, bol zranený, ale prežil
  • preslávil sa výrokom: "Každý raz bude pätnásť minút slávny."
  • na Slovensku je Múzeum moderného umenia Andyho Warhola

  English:

  • an American artist, director and producer who was a leading figure in the visual art movement known as pop art.
  • He was born to Slovak parents who immigrated to America.
  • Warhol had graduated from the Carnegie Institute of Technology and worked as an advertising graphic designer.
  • He was interested in the printing techniques using the outlines of photography, bright colours, reflections of light etc.
  • Some of his best known works includ Coca-Cola paintings, portraits of Marylin Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, and Mickey Mouse
  • Warhol was shot by radical feminist writer Valerie Solanas, he was seriously wounded by the attack and barely survived.
  • Very famous is his quote on fame: "In the future everybody will be world famous for fifteen minutes."
  • There is an Andy Warhol Museum of Modern Art in Slovakia.

  Polish:

  • Amerykański artysta, reżyser
   i producent, który był wiodącą postacią w ruchu plastycznym, znanym jako pop art.
  • Jego rodzice byli Słowakami, którzy wyemigrowali do Ameryki.
  • Ukończył Instytut Techniczny
   i pracował jako grafik reklamowy.
  • Interesowały go techniki druku wykorzystujące kontury fotografii, jasne kolory, odbicia światła itp.
  • Niektóre z jego najbardziej znanych prac to obrazy Coca-Coli, portrety Marylin Monroe, Elvisa Presleya, Elizabeth Taylor
   i Myszki Miki.
  • Warhol został postrzelony przez radykalną feministkę Valerie Solanas, został poważnie ranny, ale przeżył.
  • Bardzo znany jest jego cytat na temat sławy: "W przyszłości wszyscy będą sławni na całym świecie przez piętnaście minut".
  • W Słowacji znajduje się Muzeum Sztuki Wspólczesnej Andy'ego Warhola.
   

   

  Dielo: Marilyn Monroe 1967