Raziskovanje potoka Kobila

  • Učenci so bili navdušeni nad velikimi količinami bistre, hladne vode. Povodje je sestavljeno iz glavnega potika Kobila in veliko manjših pritokov, nekateri so tudi hudourniški.

    V samem potoku smo opazili tudi ribico, ob njem pa močerada, žabo in še nekaj drobnih žuželk.

    Vodo smo prvič zajeli v zgornjem toku, pod mogočnimi skalami. Drugi vzorec pa je s spodnjega dela potoka.

    Območje je zavarovano in nadvse prvinsko.

    5.d