Bosna i Hercegovina zemlja rijeka

  • Na časovima geografije nastavnica Semina Vileš-Šipo je zajedno sa učenicima istraživala rijeke Bosne i hercegovine.