Posjeta Vodovodu Sarajevo

  • Kolegica Nafija Ljajić je sa učenicima posjetila Vodovod Sarajevo. Učenici su imali priliku da se upoznaju sa predstavnicima vodovoda, te da nauče kako se ispituje kvalitet vode i kako voda putuje od izvora do korisnika i do naše škole.