Izdelava modela vodnega kolesa, stolpa in hrama

  • Učenci četrtega razreda se veliko učimo o vodi. Da brez vode ni življenja, prav vsi dobro vemo. Moč vode pa je človek koristno rabil že v preteklosti, saj je bilo ob rekah in potokih mnogo mlinov in žag, ki so jih poganjala vodna kolesa. Še danes si lahko kakšnega ogledamo.

    Na tehniškem dnevu smo tudi mi izdelali model vodnega kolesa, stolpa in hrama. Obdelovali smo različne materiale in uporabljali nekatera nam do sedaj neznana orodja in pripomočke. Delo je bilo kar zahtevno, vendar nam je z vztrajnostjo uspelo dokončati izdelke. Največ težav smo imeli s postavljanjem vodnega stolpa. Nanj smo položili preprost vodni hram iz plastenke, v katero smo pritrdili cev. Najbolj smo se razveselili preizkušanja delovanja vodnega kolesa. Ugotovili smo, kdaj se vodno kolo hitreje vrti. Voda nas je malo poškropila in prav zabavno je bilo.