Osnovna šola Šentjernej - aktivnosti

 • Kronika šentjernejske šole se je začela sestavljati 1871. leta, vendar je prostovoljna šola v našem kraju obstajala že leta 1731. Proti koncu 18. stoletja, ko se je začelo širiti šolstvo tudi v Avstriji, se je zares pričelo tudi v Šentjerneju.

  Leta 1808 je bilo prvič razpisano mesto učitelja - organista. Velike težave so bile s prostorom, saj lesena mežnarija ni dopuščala rednega pouka. Na svoje stroške so potem ljudje zgradili učilno zidano.

  sola1902Do leta 1871 je obstajala le enorazrednica, čez 17 let je prerasla v šolo s štirimi razredi, leta 1919 je že petrazrednica...

  ... leta 1963 je bilo zgrajeno veliko šolsko poslopje in...

   

   

   

   

  sola1979... končno nastopi leto 1980, ko je bilo zgrajeno današnje šolsko poslopje.

  Pred našo šolo so igrišča in zelenice. V njej se skriva večnamenski prostor z odrom, knjižnica, velika telovadnica, kuhinja, kinodvorana in učilnice.

   

   

   

  racunalnica1997Računalnico smo pridobili leta 1997.

   

   

   

   

   

   

  obnovaigrisc2000V novembru 2000 smo začeli z obnovo šolskih igrišč. Obnovljeno je nogometno igrišče, atletska steza s tartansko prevleko in asfaltirano igrišče za rokomet in košarko.

   

   

   

   

   

  sola2006V letu 2006 smo šolo znova povečali, s čimer smo pridobili 8 novih učilnic, novo knjižnico ter novo celovito zunanjo podobo.