Raziskovanje potoka Gačnik

 • Učenci 5. razredov so v septembru v šoli v naravi na Vojskem raziskovali potok Gačnik. Najprej so si ogledali strugo potoka. Gladina vode je bila nizka zaradi dolgega sušnega obdobja.

  Zanimalo jih je, če je zaradi suše v potoku sploh kaj življenja.

  Takoj so opazili, da je okolica bujno poraščena z različnimi rastlinskimi vrstami, medtem ko za živalske vrste niso bili prepričani.

  Dobili so pladnje, cedila in povečevalne lupe. Lotili so se raziskovanja potoka.

  V potoku so morali poiskati čim več živali. Živali so prepoznavali po slikovnih ključih. Na koncu so ugotavljali še onesnaženost potoka s pomočjo živalskih vrst, ki so jih našli v njem. Ugotovili so, da je voda v potoku neonesnažena.

  Po opravljenem delu so živali nepoškodovane spustili nazaj v njihov življenjski prostor.