Osnove tehnike

  • Učenici petih razreda su na predmetu Osnove tehnike sa nastavnikom crtali crteže na temu projekta.