Ogled čistilne naprave v Šmalčji vasi

 • V okviru projekta »Voda teče, nič ne reče« smo v četrtem razredu izvedli naravoslovni dan z ekološko vsebino. Ogledali smo si bližnjo čistilno napravo v Šmalčji vasi, ki v občini Šentjernej deluje od leta 2013. Na ta način se bomo še bolj zavedali pomena ohranjanja čistih naravnih virov vode.

  Gospod Franc Hudoklin in njegov sodelavec Matej sta nam izčrpno predstavila delovanje čistilne naprave in nam razkazala prostore. Izvedeli smo, da proces čiščenja odpadne vode traja približno štiri ure. Najprej se iz vode z grabljami izloči večje odpadke, nato maščobe in pesek. Blato, ki se v bazenu posede, je potrebno dehidrirati, da se ga lahko stisne skupaj. Je kot kompost, s katerim se prekriva odpadke na urejenem odlagališču Cerod. Z vsemi temi postopki se voda tako dobro prečisti, da bi jo lahko tudi pili, če bi bilo to res potrebno. Za primerjavo smo si ogledali oba vzorca vode, odpadno vodo in prečiščeno vodo, natočeno v kozarec. Tako se vodo iz bazena lahko brez skrbi iztoči v bližnji potok Kobila, saj ni nobene nevarnosti za živa bitja v tem potoku.

  Naravoslovni dan je bil zelo zanimiv in poučen.

  VTISI Z OGLEDA ČISTILNE NAPRAVE V ŠMALČJI VASI

  Četrtošolci smo se peš odpravili do Šmalčje vasi, kjer smo si ogledali čistilno napravo. Sprejel nas je direktor čistilne naprave. Povedal nam je, da so na napravo priključene vasi. Ravno takrat je pripeljal tovornjak s cisterno odpadne vode. Z grabljami iz odpadne vode izločijo večje delce. Računalniki upravljajo vse električne naprave.

  Brina Jurše, 4. b

  Najprej smo si ogledali pisarno, kjer nadzorujejo stroje, nato pa laboratorij. Videli smo napravo, ki suši odpadke in jih zmelje. Bilo je zelo zanimivo, ker je imelo močan vonj. Nazadnje smo si ogledali bazena, kjer se odpadna voda dokončno očisti. Po končanem ogledu smo lahko še kaj vprašali. Bilo je zelo zanimivo.

  Lan Cvelbar, 4. b

  V čistilni napravi imajo več prostorov. Iz odpadne vode stroji odstranijo maščobo, pesek in blato. Računalniki beležijo, koliko vode je v bazenu, kako trdo blato je in še kaj. Blato, ki ga pridobijo iz odpadne vode, premeljejo in stresejo v zabojnik. To blato lahko uporabimo za gnojenje.

  Hana Perše, 4. b

  Videli smo veliko zanimivih stvari. Izvedeli smo, da skoraj vse naprave upravlja računalnik. Ogledali smo si, kako iz naprave pada blato v velik zabojnik. Na teden napolnijo kar štiri zabojnike. Najbolj zanimivi pa so mi bili veliki bazeni, v katerih se odpadna voda meša z zrakom. Voda, ki priteče iz čistilne naprave, je brez vonja.

  Žana Mikec, 4. b

  Gospod Hudoklin nam je pokazal odpadno vodo in vodo, ki je bila očiščena. Med njima je bila velika razlika. V pisarni imajo računalnike, ki kažejo, kakšno je stanje v bazenih. V laboratoriju opazujejo, kako čista je voda. Gospod Hudoklin je na koncu odgovarjal na vprašanja. Ekskurzija je bila zelo poučna.

  Petra Vidovič, 4. b

  V pisarni imajo računalnike, ki preverjajo, ali vse deluje. V laboratoriju gledajo, kako je čista voda. Videli smo umazano vodo, ki je postala čista, da bi jo lahko pili. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo si ogledali bazena z odpadno vodo. Ob bazenih smo morali hoditi zelo previdno, da se nam ne bi kaj zgodilo.

  Neža Martinčič, 4. b

  Videl sem, kako zaposleni delajo in kako izgleda laboratorij, kjer pregledujejo, kako je voda čista. Pogledali smo tudi, kako izgleda kanalizacija. V enem prostoru je smrdelo, da sploh nisem dihal. V bazenih je voda brbotala zaradi zraka.

  Aleksej Rožman, 4. b

  Videli smo vodo iz kanalizacije in vodo, ki priteče iz čistilne naprave. Ravno takrat je pripeljal tovornjak s cisterno odpadne vode iz greznice. Izvedeli smo, da je voda, ki priteče iz čistilne naprave 99 % čista.

  Tim Vintar, 4. b

  V čistilni napravi so nas zelo lepo pričakali in nas toplo sprejeli. Gospod France Hudoklin je vodja čistilne naprave. Spoznali smo tudi njegovega sodelavca Mateja. Izvedeli smo, da čistilna naprava deluje od leta 2013. Videli smo, kako črpajo umazano vodo v čistilno napravo. Vse delo spremljajo po računalniku. Gospod Matej nam je razkazal laboratorij. V njem imajo veliko posodic in drugih pripomočkov. Zanimivi so bili bazeni, v katerih se lahko zbere tudi štiri metre blata. Voda v njem je bila zelo umazana. Bilo me je malo strah, ko smo hodili po ozki stezi nad tem bazenom.

  Tjaša Jurečič, 4. c

  Gospod Hudoklin nam je povedal, da so čistilno napravo občine Šentjernej začeli graditi leta 2006, delovati pa je začela leta 2013. Odšli smo si ogledat kompresorja. Videli smo tudi, kako so greznico črpali v posebne bazene. Odpeljali so nas tudi v pisarno in v laboratorij. Nato smo si ogledali stroje, v katerih se voda prečiščuje. Videli smo, kako se goste snovi iz vode spremenijo v blato.

  Peter Martinčič, 4. c

  Dva prijazna gospoda sta nas lepo in gostoljubno sprejela, nas peljala po prostorih čistilne naprave in razložila, kako delujejo naprave. Pokazala sta, kaj naredijo z odpadno vodo. Odpeljala sta nas tudi v pisarno in v laboratorij. Videli smo zelo veliko strojev in zanimivih stvari. Peljala sta nas tudi k bazenom in povedala, da sta globoka pet metrov. Sprehodili smo se po ozkih potkah. Bala sem se, da bom padla notri in odleglo mi je, ko je g. Hudoklin povedal, da ne morem pasti. Prijazna gospoda sta nas na koncu še pogostila s prigrizki in pijačo.

  Lucija Golobič, 4. c

  Prijazen gospod se nam je predstavil in nam pokazal laboratorij ter svojo pisarno. V njej smo videli računalnik. Razložil nam je, kako vse deluje in kaj se z vodo zgodi. Videli smo blato, ki so ga odstranili iz vode in ga odvrgli v velike smetnjake. Odvažajo ga na  urejeno odlagališče odpadkov, saj ga tam koristno porabijo za prekrivanje.

  Aleksander Kirar, 4. c

  Gospod Hudoklin in njegov sodelavec sta nam razložila vse o delovanju čistilne naprave. Medtem je pripeljal tovornjak  s cisterno. Pozorno smo gledali, kako je odpadno vodo izčrpal v bazen. Takoj za tem smo si ogledali prvo napravo, ki odstranjuje večje delce. Ko sem stopala po stopnicah nad bazen, me je bilo kar malo strah. Stopnice so bile kovinske in so imele luknjice. Z vrha smo videli še notranjost bazena.

  Lana Hudoklin, 4. c

  Pričakal nas je g. Franc Hudoklin s sodelavcem Matejem. Oba sta zadolžena, da je z delovanjem čistilne naprave vse v redu. Posedli smo po klopicah. Med razlago je pripeljal tovornjak z odpadno vodo. Cev je pripel na cisterno in odprl zaporo. Ogledali smo si pisarno z elektroniko in laboratorij ter stroje, ki prečiščujejo vodo. Ko smo šli pogledat bazen, sem imel čuden občutek. Umazani mehurčki v vodi so mi bili nagnusni.

  Tilen Furar, 4. c

  Gospoda sta nam pokazala in razložila veliko stvari o delovanju čistilne naprave. Videli smo kompaktni stroj, bazene z odpadno vodo, dehidrirano blato, neprestano delovanje raznih strojev in še veliko drugih raznoraznih stvari. V nekateri prostorih je tudi malce smrdelo.

  Aleksej Sofrić, 4. c

  Šli smo v pisarno, kjer je gospod imel računalnik. Pokazal nam je, da črte na računalniku prikazujejo cevi. Zeleni kvadratki na sliki povedo, da je z delovanjem čistilne naprave vse v redu. Če se slučajno prižge rdeč kvadratek, to pomeni, da je nekaj narobe.

  Špela Rukše, 4. c

  Gospod, ki dela na čistilni napravi nam je razložil kakšna dela opravljajo. Po razlagi smo odšli v notranjost čistilne naprave. Ogledali smo si laboratorij in pisarno. Odšli smo tudi do bazenov. Tam je bil zelo neprijeten vonj. Ogledali smo si tudi, kako  nastaja suho blato. Uporabljali bi ga lahko za gnojilo ali kompost. Gospod Franci nam je tudi pokazal primerjavo med vodo, ki priteče v bazen in vodo, ki očiščena priteče iz bazena.

                                                                                                Emilija Dimitrijevski, 4.a

  Zjutraj smo se zbrali v razredu, kjer smo se pogovorili o poteku naravoslovnega dne in pravilih obnašanja. Nato smo se peš odpravili v Šmavčjo vas. Tam sta nas pričakala dva uslužbenca, ki sta nas popeljala na ogled čistilne naprave.  Ogledali smo si potek čiščenja vode.  Umazano vodo najprej pripeljejo s cisternami,  gre v napravo, kjer se najprej izločajo trdi delci, nato blato in na koncu priteče čista voda. Čista voda je speljana v potok.

  Ana Šašek, 4.a

  Komaj sem čakal na šolo, ker smo imeli naravoslovni dan. Peš smo se odpravili do čistilne naprave občine Šentjernej. Tam smo spoznali Francija in Mateja. Oba se pišeta Hudoklin. Matej dela v laboratoriju, Franci pa z računalniki. Preko računalnikov imata pod nadzorom delovanje bazenov. Franci nam je tudi veliko povedal o umazani in o čisti vodi. Nato smo si šli ogledati, kako se prečisti voda. Videli smo tudi kako iz umazane vode pridobijo suho blato.

                                                                                                                 Saša Kmetič, 4.a

  Ogledali smo si tudi bazene. Hoditi smo morali v koloni, kajti bilo je nevarno. Gospod nam je povedal, da so bazeni globoki pet metrov. Ko smo se vrnili iz  ogleda bazenov, smo lahko gospoda Francija tudi kaj vprašali. Kmalu smo postali lačni. Čas je bil za malico. Vsi smo se do sitega najedli. Po malici smo se poslovili in se zahvalili, ker so si vzeli čas za nas in nam veliko povedali o vodi.

  Teja Pavc, 4.a

  V petek smo imeli četrtošolci naravoslovni dan. Ogledati smo si šli čistilno napravo. Ko smo prišli, nas je gospod zelo prijazno sprejel. Dogovorili smo se kako bo potekal ogled. Ogledali smo si kako odpadne vode prečistijo v čisto vodo. V odpadne vode dovajajo kisik. Ogledali smo si tudi dva bazena. Na eni strani se je voda zelo penila, na drugi pa je bila zelo mirna. Videli smo tudi živo blato. Všeč mi je bila primerjava med odpadno in čisto vodo. Ta dan smo se veliko naučili o čiščenju vode. Na poti smo opazovali naravo. Naravoslovni dan mi je bil zelo všeč.

  Klara Drečnik, 4.a