Ogled mlina Rangus

  • b tednu otoka smo imeli  na podružnični šoli v Orehovici projektni teden posvečen kulturni  dediščini, v okviru katerega smo izvedli 12.10.2016 tudi prvi športni dan.

    Tudi učenci 4. d razreda smo se peš odpravili  izpred šole v Orehovici skozi Cerovi Log in  Gorenje Vrhpolje v Dolenje Vrhpolje.

    Naš cilj je bilo MLINARSTVO RANGUS ob potoku Kobila. Mlinar g. Anton Rangus nas je popeljal skozi zgodovino mlinarstva. V preteklosti  so bile ob potoku številne žage in mlini.  Tako je človek izkoriščal moč vode, ki je poganjala mlinska kolesa, ta pa so poganjala mlinske kamne in žage za les. Samo ob potoku Kobila je bilo več kot trideset mlinov še pred nekaj desetletji.  Poleg spoznavanja vodnega vira naše ožje in širše okolice smo tako ob predstavitvi mlinarstva spoznali kompleksnost pomena vode in njen vpliv na okolje in človeka.  Mlinar nam  je pokazal stari mlinski kamen, ki je v tem času  le del dediščine skupaj z drugimi predmeti iz preteklosti, ki jih ima mlinar v svoji etnološki zbirki. Videli smo sita, rešeta, rete,peharje in  staro pohištvo za shranjevanje  moke in drugih izdelkov iz žita.  Ogledali smo si žita, ki jih mlinar danes melje: pšenico, piro, ajdo, tatarsko ajdo, ječmen,  koruzo in proso. Iz vseh teh žit nastajajo moke in seveda tudi kaše (ječmenova, ajdova, prosena,…)

    Ob ogledu danes sodobnega mlina nam je mlinar pokazal tudi veliko mlinsko kolo,  ki  ga je je tudi zavrtel. Videli smo, kako je moč vode vrtela  mlinsko kolo.  Ogledali smo si korita oz. rake, po katerih je človek usmeril potok Kobilo. Nad koriti, v katere je speljana voda s potoka Kobile, smo si lahko ogledali tudi ribogojnico. Ponovno smo se zavedli, da je vpliv vodnih virov na okolje velik. Potok Kobila pa se je mimo mlinarstva po precej široki strugi odvil med polji in skozi vasi  Dol. Vrhpolje, Dol. Brezovico, Šentjernej, Šmalčjo vas  in se izlil v reko Krko. To pot pa smo opazovali na zemljevidih v učilnici. Videli smo, da se  reka Krka  izliva v Savo, Sava v Donavo, Donava  pa v Črno morje. Morda je kak listek z jelš ob potoku, ki smo ga videli z mosta veselo plavati v Kobili, prav danes končal v Črnem morju.

    Ogled mlinarstva v naravnem okolju je bil  hkrati tudi motivacija za izdelovanje vodnega  kolesa, ki smo ga izdelovali v okviru tehniškega dne  v šoli. Poleg vodnega kolesa smo izdelali tudi vodni hram.