Water – 4th class

  • Četrtošolci smo v okviru pouka angleščine spoznavali osnovno besedišče, povezano z vodo.  Ogledali  smo si angleške videoposnetke, se pogovarjali o vrstah površinskih voda, agregatnem stanju, kroženju vode ter vrstah padavin. Raziskali smo tudi vodne živali, pri vsem tem pa smo si pomagali s spletom in slovarji. Bogatejši za nova znanja smo dejavnosti zaokrožili s pesmijo o dežju.

    Mojca Novak