Pohod ob vodnem viru Pendirjevka – MINUTNIK

 • V četrtek, 27.10.2016, smo se mladi planinci podružnice Orehovica odpravili na pohod po naši ožji in širši okolici. Spoznavali smo naravni vodni vir  potok Pendirjevko  in njegove pritoke, pri tem pa smo se posebej posvetili najznamenitejšemu pritoku Minutniku.

  Ob potoku Pendirjevka smo si ogledali kamnite pregrade v strugi potoka, ki jih je pred več desetletji zgradil človek, da je preprečil morebitno razdiralno delovanje velike moči potoka ob obilnejšem deževju oz. je za pregradami nastal bazen oz. zaloga vode za sušna obdobja. Te stojijo nad vasjo Cerovi Log še danes. Prvo pregrado smo na potoku   Pendirjevka opazili nad vasjo Cerovi Log, ki je najvišje ležeča vas v smeri proti izviru. Ob pregradi smo videli, kje so nekoč napajali živino, prali perilo in kam so hodili po vodo, ko še ni bilo vodovoda. Tudi mi smo se odžejali z njo.

  MINUTNIK

  »Minutnik izvira  v pobočju strme grape na levem bregu Pendirjevke. Njegova voda priteka iz špranje, prekrite z dolomitnim gruščem, okoli tri metre nad dolinskim dnom.

  Ker se  pretok v izviru ritmično spreminja v določenih časovnih intervalih, ga uvrščamo med zaganjalke. Te so v Sloveniji redke, Minutnik pa je na Dolenjskem edini tovrstni izvir.

  Opazovanja kažejo več značilnih nihanj vode:

  • Ob suši voda privre približno na vsakih 6 min in teče 25 sekund;
  • Ob nizkih vodah pretok niha od 0,3 do 0,15 l/s, voda 2 min narašča in 2 min upada;
  • Ob srednjih vodah pretok niha od 0,5 l/s do 2 l/s, voda 8 min narašča in 8 min upada;
  • Ob visokih vodah pretok nad 10 l/s, nihanja ni opaziti.

  Nihanja vode lahko razložimo  z različnimi tektonskimi in hidrološkimi razmerami. Pojasnimo jih lahko s spletom dovodnih kanalov, ki dovajajo vodo v glavni in  stranske podzemske zbiralnike. Ker naj bi bilo dotekanje vode v stranske zbiralnike počasnejše kot njeno iztekanje, prihaja do nihanja vode v izviru.

  Domače ime za izvir je bilo Prenehavnik. Do nihanja vode pa naj bi prihajalo zato, ker je v gori (GORJANCI) ogromno jezero, v katerem plava velika riba, ki s svojim gobcem od časa do časa zapre njegov iztok v izvir.

  Izvir je bil leta 1992 zavarovan kot naravni spomenik.«

      ( Povzeto po obvestilni tabli ob Minutniku – NARAVNA VREDNOTA).