Voda in 5. b

 • Tudi učenci 5. b razreda smo razmišljali o vodi, brali različna besedila, izvedeli  zanimive podatke o vodi v naši občini preko predavanj, iskali različne znake in simbole za vodo, izdelovali plakate o vodi, iskali pregovore, pisali pesmice in spise, se pogovarjali in ugotavljali  porabo pitne vode tudi preko ankete.

   RAZISKOVALNA NALOGA PORABA VODE V GOSPODINJSTVU

    Izvedli smo  anketo o porabi vode v družinah učencev 5. b razreda. Na anketo je odgovorilo deset družin. Zanimali so nas naslednji podatki:

  1. Poraba vode  za pitje in umivanje na osebo na dan.

  2. Poraba vode za čiščenje stanovanja na osebo na dan.

  3. Poraba vode za ročno pomivanje posode na osebo na dan.

  Iz teh podatkov so nastali trije diagrami, ki prikazujejo porabo vode.

  Slike diagramov

  5a_1 5a_2

  SIMBOLI ZA VODO

  Z učenci smo v 5.a razredu poiskali nekaj simbolov, ki o vodi povedo več kot samo znak za vodo. Narisali smo jih na plakate in zapisali njihov pomen.

  Fotografije plakatov

  5a_5 5a3

  5a4 5a6

  KNJIŽICE O VODI

  Učenci so pri urah slovenščine brali zgodbo, kako je pisatelj France Bevk sam naredil in napisal svojo prvo knjižico. Zato so naredili iz papirja knjižico in vanjo  zapisali svoje misli o vodi, pregovore, pesmice, različne podatke o vodi. Knjižico so tudi ilustrirali.

  Fotografije knjižic

  5a7

  SPOMIN

  Učenci so naredili igro Spomin. Na kartončke so narisali različne motive ali besede  o vodi.  Odločili so se, da jih bodo med šolskim letom še dopolnjevali. Skozi celo šolsko leto jih bo ta igra spominjala na dragocen dar, s katerim človek dobro ali slabo ravna.

  Fotografije

  5a8