Pregovori o vodi

  • Tudi učenci 5. a oddelka sodelujemo v mednarodnem projektu VODA. Pri pouku se veliko pogovarjamo o pomenu vode za vsa živa bitja, o ohranjanju kakovostne pitne vode ter o varčevanju z vodo.

    Med dejavnostmi, ki smo jih opravili, smo po različni literaturi iskali tudi pregovore o vodi. Le te smo potem zbrali, pregledali in jih zapisali ter nekatere tudi likovno opremili.