Raziskava o pitju vode med četrtošolci in njihovimi starši

  • Učenci 4. razredov so skupaj z učiteljicami raziskali navade v zvezi s pitjem vode. Ugotavljali so katero vodo pijejo sami in njihovi starši ter v kakšnih količinah.

    Skupaj z učiteljicami so pripravili vprašalnike, s katerimi so zbrali podatke in jih vnesli v obrazca o količini in vrsti vode, ki jo pijejo. Po posameznih oddelkih,  4. a, 4. b, 4. c in 4. d so številčno in grafično predstavili rezultate. Na koncu so pripravili še poročilo.

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user