Erasmus+ Dictionary

 • PL RO CZ SK EN ES

  Dzień Dobry

  Bună dimineața

  Dobrý den

  Dobrý deň

  Good morning

  Buenos dias

  Do Widzenia

  La revedere

  Sbohem

  Zbohom

  Good bye

  Adios

  Dobranoc

  Noapte bună

  Dobrou noc

  Dobrú noc

  Good night

  Buenas noches

  Cześć

  Salut

  Ahoj

  Ahoj

  Hi

  Hola!

  Dziękuję

  Mulțumesc

  Děkuji

  Ďakujem

  Thank you

  Gracias

  Smacznego

  Poftă bună

  Dobrou chuť!

  Dobrú chuť!

  Enjoy your meal

  Disfrutar de su comida!

  Tak

  Da

  Ano

  Áno

  Yes

  Sí!

  Nie

  Nu

  Ne

  Nie

  No

  No

  Jak się masz?

  Cum vă simțiți

  Jak se máš?

  Ako sa máš?

  How are you doing?

  ¿Cómo estás?

  Ekologia Ecologie Ekologie Ekológia Ecology Ecología
  Środowisko Mediu  înconjurător Životní prostředí Životné prostredie Environment Medio ambiente
  Powietrze Aer Vzduch Vzduch Air Aire
  Woda Apa Voda Voda Water Agua
  Morze Mare Moře More Sea Mar
  Rzeka Râu Řeka Rieka River Río
  Las Pădure Les Les Forest Selva
  Odpady Deșeuri Odpad Odpad Waste Basura
  Ochrona Protecție Ochrana Ochrana Protection Protección
  Zanieczyszczenie Poluare Znečištění Znečistenie Pollution Polución
  Powódź Inundații Povodeň Povodeň Flood Inundación