Jokes about Blondes 4

 • Vtip 6

  Ako sa povie blondínke medzi dvoma brunetami?

  Mentálny blok.

   

  Joke 6

  How to call a blonde girl between two brunettes?

  Mental block.

   

  _____________________________________________________________________________________________

  Vtip 7

  Aký je rozdiel medzi blondínkou a počítačom?

  Do počítača musíte informácie vložiť len raz.

   

  Joke 7

  What’s the difference between a blonde girl and a computer?

  You must enter information to the computer only once.

  _____________________________________________________________________________________________

  Vtip 8

  Ide blondínka autom a zrazu narazí do stromu. Rýchlo vystúpi z auta, objíme strom a vraví: ,,Stromček, stromček prepáč, ale ja som trúbila!"

   

  Joke 8

  A blonde girl drives a car and suddenly crashes into a tree. She quickly gets out of the car, hugs the tree and says: “Tree, tree, I’m sorry, but I was honking.

  _____________________________________________________________________________________________

  Vtip 9

  Príde blondínka do galérie a pýta sa, kto namalovaľ tento desný obraz... Zamestnanec odpovie: -"Pani, to je zrkadlo!"

   

  Joke 9

  A blonde girl comes to a gallery and asks, who painted that terrible painting...The employee says: - “Mrs. that’s a mirror!”

  _____________________________________________________________________________________________

   

  Vtip 10

  Blondínky nemajú len jednu mozgovú bunku. Ale až 3.

  Prvú na chlapov, druhú na menzes a tá tretia to prepína.

   

  Joke 10

  Blondes don’t have just one brain cell. They have 3 brain cells.

  First one for men, second one for period and that third switches those two.