Jokes about Pontians 2

 • Jokes about "Pontians" page 2


   

  Ανέκδοτο 7

  Πέφτουν ένας Γερμανός, ένας Γάλλος κι ένας Πόντιος στους Ζουλού. Αυτοί τους λένε:

  - Διαλέξτε πως θέλετε να πεθάνετε. Με καραμπίνα ή με τη λαιμητόμο;

  Λέει ο Γερμανός:

  - Εγώ διαλέγω τη λαιμητόμο για να δω και πως είναι.

  Τον βάζουν οι Ζουλού στη λαιμητόμο, πέφτει το ξυράφι και μισό χιλιοστό πριν τον αγγίξει, σταματάει. Γίνεται χαμός, λένε οι Ζουλού

  - Θεός θα είναι, του δίνουν δώρα, τον προσκυνούν κλπ.

  Ο Γάλλος σκέφτεται: «Μπορεί να μου κάτσει και μένα η ίδια φάση» και έτσι διαλέγει λαιμητόμο. Μία απ` τα ίδια και σ` αυτόν. Σταματά το ξυράφι, τον αποκαλούν Θεό, του δίνουν δώρα, τον προσκυνούν κλπ.

  Ρωτούν τον Πόντιο:

  - Εσύ τι θέλεις, λαιμητόμο ή καραμπίνα;

  Και λέει ο Πόντιος:

  - Τσάκα την τουφέκα γιατί αυτή η μ@λ@κία είναι χαλασμένη.

   

  Joke 7

  A German, a Frenchman and a Pontian fall in the land of the Zulus. They are told:

  - Choose the way you want to die. With a shotgun or the guillotine?

  The German says:

  - I choose the guillotine to find out how it feels like.

  The Zulu place him under the guillotine, the blade drops and half a millimeter before reaching his head, it stops. All amazed, the Zulu said.

  - He must be a God! They give him gifts, they worship him etc.

  The Frenchman thinks: "Maybe I too will stand as lucky" and thus he chooses the guillotine too. Once again the blade stops before his head. The Zulus call him God, they give gifts to him, they worship him etc.

  Then they ask the Pontian:

  - What do you want? The guillotine or the shotgun?

  And Pontian says:

  - Go fetch the shotgun because this sh@t is broken.


   

  Ανέκδοτο 8

  Πως ανοίγουν οι πόντιοι τις πόρτες;

  Κανονικά, όπως όλος ο κόσμος. Όλες τις μ@λ@κίες οι πόντιοι θα τις κάνουν;

   

  Joke 8

  How do Pontians open the doors?

  Normally, like everyone else. All the nonsense of the world doesn’t have to be made by Pontians!


   

  Ανέκδοτο 9

  Τι κάνει ο Πόντιος όταν η γυναίκα του γεννάει δίδυμα;

  Ψάχνει να βρει τον πατέρα του άλλου παιδιού να τον σκοτώσει!

   

  Joke 9

  What does a Pontian do when his wife gives birth to twins?

  He starts looking for the father of the other child to kill him!


   

  Ανέκδοτο 10

  Γιατί οι πόντιοι κάνουν γενέθλια μόνο στους γιούς και όχι στις κόρες;

  Επειδή το τραγούδι λέει happy birthday του γιού.

   

  Joke 10

  Why do Pontians celebrate only their sons birthdays rather than their daughters? As the song says happy birthday to you (you sounds like [γιου], in greek it means son).


   

  Ανέκδοτο 11

  Πως πέθανε ο τελευταίος πόντιος ποδοσφαιριστής???????

  Κάηκε στο ζέσταμα....!!!!!!!!!

   

  Joke 11

  How did the last Pontian footballer die???????

  He got burned warming up..!!!


   

  Ανέκδοτο 12

  Ένας πόντιος πιάνει δουλειά σε ένα σούπερ-μάρκετ. Κάποιος πελάτης τον πλησιάζει και του λέει:

  - Σε παρακαλώ κόψε μου ένα τέταρτο σαλάμι.

  Ο πόντιος αρχίζει να κόβει την μία φέτα μετά την άλλη χωρίς να λέει να σταματήσει.

  - Τι θα γίνει ρε παλικάρι, ρωτάει ο πελάτης, ένα τέταρτο σου είπα.

  - Σιγά ρε φιλαράκο, του απαντά ο πόντιος, ούτε πέντε λεπτά δεν έχουν περάσει ακόμα!

   

  Joke 12

  A Pontian gets a job at a supermarket. A customer approaches him and says:

  - Please give me a quarter of that salami.

  The Pontian begins to cut one slice after another without stopping.

  - What are you doing, I said cut a quarter, not all of it!

  - What are you talking about? Replied the Pontian, You’ve asked for a quarter and yet, five minutes haven’t even gone by!


   

  Ανέκδοτο 13

  Γιατί οι πόντιοι κοιτάνε έξω από το παράθυρο όταν πέφτουν αστραπές;

  Γιατί νομίζουν πως ο θεός τους βγάζει φωτογραφίες….

   

  Joke 13

  Why do pontians look out the window every time lightning flashes?

  Because they think that God is taking pictures of them.


   

  Ανέκδοτο 14

  Γιατί oι πόντιοι όταν πηγαίνουν τουαλέτα αφήνουν την πόρτα ανοιχτή;

  Για να μη τους βλέπουν από την κλειδαρότρυπα.

   

  Joke 14

  Why do pontians leave the door open when they go to toilet?

  So no one peeps through the keyhole.


   

  Ανέκδοτο 15

  Γιατί οι Πόντιοι ξυρίζονται στο υπόγειο?

  Για να κάνουν βαθύ ξύρισμα!

   

  Joke 15

  Why do Pontians shave at the basement?

  To shave deeply!


   

  Ανέκδοτο 16

  Πως πέθανε ο τελευταίος πόντιος καρατερίστας;

  Αντί να πει καράτε είπε βαράτε.

   

  Joke 16

  How did the last Pontian karate master die?

  Instead of Karate he said Varate (The Greek meaning of Varate “βαράτε” is hit me)


   

  Ανέκδοτο 17

  Πώς πέθανε ο πρώτος Πόντιος τσιγκούνης? Από ανακοπή καρδιάς γιατί του πεσε ένα τάλιρο στον υπόνομο. Και ο δεύτερος Πόντιος τσιγκούνης? Από ασφυξία ψάχνοντας στον υπόνομο να βρει το χαμένο τάλιρο. Και ο τρίτος? Από τη χαρά του γιατί βρήκε το χαμένο τάλιρο!

   

  Joke 17

  How did the first Pontian stingy die? From a heart attack because he dropped five cents in the sewer. And the second Pontian stingy? From suffocation searching the sewer to find the lost five cents. And the third? From his joy because he found the lost five cents.