Various Jokes 3

 • "Various" Jokes page 3


   

  Ανέκδοτο 8

  Ήταν ένας τραυλός και άρχισε να δουλεύει σε ένα καράβι στο καταρτι. Πάει την πρώτη μέρα στη δουλειά και βλέπει ένα καράβι. Αρχίζει:

  - Κακακακακα...

  Πριν προλάβει να τελειώσει την φράση του, τα δύο καράβια συγκρούονται και πολλοί ναύτες σκοτώθηκαν. Την επόμενη φορά πάλι το ίδιο:

  - Κακακακακα...

  Πάλι μέχρι να το πει τα δύο καράβια συγκρούονται και πολλοί ναύτες σκοτώθηκαν. Την άλλη μέρα ο καπετάνιος μαζεύει τους ναύτες και τους λέει την επόμενη φορά που θα ακούσουν τον τραυλό να κάνει κακακακα… να πηδήξουν στη θάλασσα για να γλιτώσουν.

  Μετά από λίγο καιρό ξανάκουσαν τον τραυλό:

  - Κακακακακα...

  Αμέσως όλοι πηδάνε στη θάλασσα, όπως είχε πει ο καπετάνιος. Ο τραυλός τους κοιτά σοκαρισμένος και συνεχίζει:

  - Κακακακακαρχαρίας!!!

   

  Joke 8

  Α stutterer starts working his shift on a boat’s mast. On his first day at work he sees a boat. He begins to shout:

  - Shshshshsh...

  Before he could finish the sentence, the two ships collided and many sailors were killed. The next time the same thing:

  - Shshshshsh...

  Before he finished the sentence the two ships collided and many sailors were killed. The next day the captain gathers the sailors and tells them the next time they hear the stutterers’ words, they should jump into the sea.

  After a few days the stutterer says:

  - Shshshshsh...

  Immediately they all jump into the sea, as the captain said. The stutterer looks at them shocked and finishes his word:

  - Shshshshshark!!!


   

  Ανέκδοτο 9

  - Στόλισα και το αυτοκίνητο φέτος για τις γιορτές.

  - Έλα ρε,πώς;

  - Είναι αναμμένα όλα τα λαμπάκια… της βενζίνης, της μπαταρίας, του σέρβις!

   

  Joke 9

  - I decorated my car this year for the Christmas.

  - How did you do that?

  - All the lights are lighted… gas light, battery light and service light!


   

  Ανέκδοτο 10

   Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται.

  - Θεέ μου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη η πρωτεύουσα της Ελλάδας!

  - Γιατί χρυσό μου; ρωτά η μαμά του.

  - Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της Γεωγραφίας!

   

  Joke 10

  Little Nicholas was praying.

  - Dear God, please make Thessaloniki the capital of Greece!

  - Why my dear? Asks his mom.

  - Because that’s what I wrote in my Geography exams!


   

  Ανέκδοτο 11

  Βρίσκονται δύο φίλοι μετά από χρόνια:

  - ...Και φέτος πέθανε και ο πατέρας μου, λέει ο ένας.

  - Σοβαρά; Εγώ τον θυμάμαι υγιέστατο! Τί έπαθε;

  - Να, μια μέρα εκεί που καθόταν στην κουνιστή του πολυθρόνα, κάνει μια δυνατή μπρός και πέφτει μέσα στο τζάκι!

  - Ωχ! Και κάηκε ζωντανός;

  - Όχι, όχι. Λίγο άρπαξε το κεφάλι του! Αλλά από τον φόβο του κάνει πίσω και πέφτει πάνω στο σκρήνιο. Όλα τα ποτήρια και τα πιάτα διαλύθηκαν!

  - Πωπώ! Χάλια τρόπος να πεθάνεις! Μέσα στα γυαλιά και στα αίματα.

  - Α, όχι, δεν πέθανε έτσι. Με την φόρα που ειχε πάει και πέφτει στο κρυστάλλινο τραπέζι!

  - Τι σε εκείνο το μεγάλο το κρυστάλλινο; Εκεί πέθανε;

  - Όχι, όχι, το τραπέζι διαλύθηκε και με την φόρα που είχε σπάει την μπαλκονόπορτα και πέφτει από τα κάγκελα.

  - Πώπω! Και μένεις και 4ο όροφο. Σίγουρα σκοτώθηκε με αυτό.

  - Όχι, ο αποκάτω μόλις είχε βάλει την καινούρια του τέντα, και έτσι έκανε ένα γκελ πάνω της και ξαναγυρνά από την μπαλκονόπορτα και πέφτει πάνω στο κρυστάλλινο φωτιστικό.

  - Και έτσι πέθανε;

  - Όχι, όχι. Εγώ τον σκότωσα γιατί θα μας διέλυε τελείως το σπίτι ο κωλόγερος!

   

  Joke 11

  Two friends meet after many years:

  - ... And this year my father died says one.

  - Seriously? I remember being healthy! What happened?

  - Look, one day while he was sitting in the rocking chair, he makes a strong swing forward and falls into the fireplace!

  - Oh no! And was he burned alive?

  - No, no. His head was fried a bit! But frightened, he falls back and drops onto the glass closet. All the cups, glasses and plates were broken!

  - Wow! Awful way to die! In glasses and full of Blood.

  - Oh, no, he didn’t die that way. With the speed he had gained he falls into our crystal table!

  - What? In that big crystal tabler? He died there?

  - No, no, the table was smashed and he gained even more speed and brakes the glass door and falls off the balcony railings.

  - Holy crap! And you live on the 4th floor. That definitely killed him.

  - Nope, the guy that lives on the flat below had just put his new tent, and so he bounced back up to our balcony, went back in through the door and fell onto our crystal lamp.

  - And so he died?

  - No, no. I killed him because he completely destroyed our house that old b@st@rd!


   

  Ανέκδοτο 12

  Πώς λέγεται η γυναίκα που ανά πάσα στιγμή γνωρίζει που βρίσκεται ο άνδρας της;

  Χήρα!

   

  Joke 12

  How is a woman, that always knows where her husband is, called?

  Widow!


   

  Ανέκδοτο 13

  Ένας παππούς 80 χρονών πάει στο γιατρό για γενικό τσεκάπ.

  - Πώς αισθάνεστε;

  - Ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα. Είμαι παντρεμένος με μια 25χρονη, με την οποία περνάω θαυμάσια, και μάλιστα είναι και έγκυος. Μου ετοιμάζει παιδί.

  Ο γιατρός τον κοιτάει για λίγα δευτερόλεπτα σκεπτικός...

  - Να σας πω μια ιστορία... Ήταν ένας φίλος μου κυνηγός, ο οποίος καθώς έφευγε από το σπίτι του, αντί να πάρει το όπλο του, πήρε κατά λάθος την ομπρέλα. Αφού περπατούσε για κάμποση ώρα στο δάσος, είδε μπροστά του ξαφνικά μια άγρια αρκούδα. Σηκώνει λοιπόν την ομπρέλα του και κάνει να πυροβολήσει και η αρκούδα... πέφτει κάτω νεκρή, τέζα.

  - Αποκλείεται!!! φωνάζει ο παππούς, άλλος την πυροβόλησε.

  - Έτσι μπράβο... λέει και ο γιατρός.

   

  Joke 13

  A 80 years old man goes to the doctor for a general checkup.

  - How do you feel?

  - I have never felt better. I am married to a 25 year old woman, with whom I’m having a wonderful time, and she is pregnant too. We are expecting our baby.

  The doctor looks at him for a few seconds skeptically ...

  - Let me tell you a story... A friend of mine, who was a hunter, as he was leaving home, instead of taking his gun, he accidentally took an umbrella. After walking for a long time in the forest, he suddenly saw in front of him a wild bear. So he raises his umbrella and tries to shoot the bear... and then the bear drops down dead.

  - No way!!! Shouted the old man, somebody else shot the bear.

  - Correct... replied the doctor.