Jokes about Slovaks 2

 •  

  Vtip 5
  Američan, Rus a Slovák skáču z lietadla a spievajú.
  Američan: poďme spolu lietať.
  Rus: pozri ja už letím.
  Slovák: ak sú dvaja šťastný,nechýba im tretí.

  Joke 5
  An American, a Russian and a Slovak  jump out of a plane and they are singing.
  The American: Let’s fly together.
  The Russian: Look, I am flying
  The Slovak: If  two people are happy, they don’t miss the third one.


  Vtip 6
  Stretne Jano kamaráta. 
  - Juro, počul som, že rozprávaš dobre po anglicky. 
  - Áno. 
  - Tak čo potom znamená Why? 
  - Prečo. 
  - Iba tak sa pýtam.

  Joke 6
  Jano meets a friend.
  - Juro, I have heard that you are good at  English language.
  - Yes, I am.
  - So can you tell me what Why? means?
  - Why.
  - I am just asking. 


  Vtip 7
  Policajt sa pýta Slovenského muža:
  “Meno?” - “Ján Matúš”
  “Sex?” - “4-krát týždenne.”
  “Ja myslím muž alebo žena?” - “Muž,žena sem tam ťava.”

  Joke 7
  “A policeman asks a  Slovak man: 
  “Name?” - "Ján Matúš"
  "Sex?" - "Four times a week"
  "No, I mean male or female?" - "Male, female, sometimes camel."


  Vtip 8
  V slovenskej reštaurácii.
  Zákazník: “Dám si jeden hamburger, prosím.”
  Čašník: “S radosťou.”
  Zákazník: “Nie, s hubami a zeleninou.

  Joke 8
  In a  Slovak restaurant.
  Customer: „I´ll have a hamburger, please.“
  Waiter: „With pleasure.“
  Customer: „No, with pickles and onions.“


  Vtip 9
  V Amerike majú: Billa Clintona, Stevieho Wondera, Boba Hopea a Johnyho Casha.
  Na Slovensku máme Róberta Fica, nemáme nádej ani peniaze.

  Joke 9
  In the USA, they have: Bill Clinton, Stevie Wonder, Bob Hope, Johny Cash.
  In Slovakia, we have: Róbert Fico, no wonder, no hope, no cash.


  Vtip 10
  Otvorím noviny - Fico. Zapnem rádio - Fico. Zapnem telku - Fico. Bojím sa otvoriť toaletu.

  Joke 10
  I open a newspaper – There is Fico. I turn on the  radio – Fico again. I turn on the TV TV – Fico again. I am afraid to open the toilet.
  (Robert Fico is the Prime Minister of Slovakia)