Jokes about Policemen 2

 • Vtip 6 

  Dvaja policajti stoja na vrchole Eiffelovej veže. Jeden hovorí:
  - Odtiaľto vidno celý Paríž.
  - Hlúposť, kde je potom Eiffelovka?

  Joke 6
  Two policemen stand on the top of the Eiffel tower. One of  them says : 
  - From here we can see  the whole Paris. -
  - Crap, then where is the Eiffel Tower?


  Vtip 7 
  Čo povieš, keď prejdeš policajta spiaceho v spacáku?
  - Prasa v plachte

  Joke 7
  What do you say when you drive over  a sleeping police officer in a sleeping bag? 
  - Pig in a blanket 


  Vtip 8
  Policajti dostali za úlohu odmerať výšku stĺpu. Dumali, rozmýšľali, až jeden vykríkol:
  - Však zvaľme stĺp a odmerajme ho tak!
  A druhý na to:
  - Ty debil, však máme odmerať výšku a nie dĺžku!

  Joke 8
  Two policemen have a task to measure the height of a column. They wonder and one of them suddenly yells: 
  - We should knock the  column down and measure it.
  The second answers: 
  - You jerk, we have to measure the height not the  length.


  Vtip 9
  Dvaja policajti potrebujú preliesť stenu a jeden hovorí druhému:
  - Urob mi kozu.
  A druhý na to:
  - Mee mee mee.

  Joke 9
  Two policemen need to scale the wall  and one of them says to the other:
  - Make me a goat.
  And the second says: 
  - Mee Mee Mee (sound of a goat)


  Vtip 10
  Idú dvaja policajti so psom. Jeden z nich sa stále zohýba a pozerá kamsi pod psa.
  - Čo tam, hľadáš?
  - Ále, počul som, ako ktosi povedal, že ide pes s dvoma čurákmi!

  Joke 10
  Two policeman are walking a dog. One of them always leans and looks under the dog.
  - What are you looking for ? 
  - Well, I have heard  someone saying that there was a dog with two dicks.