Jokes about Slovaks 1

 • Vtip 1
  Stretol sa Maďar, Angličan a Slovák…
  A nerozumeli si ani slovo!

  Joke 1
  An Englishman, a Hungarian and a Slovak meet…
  And they didn´t understand each other!
   


  Vtip 2
  Do you speak English? 
  - Čo? 
  - Do you speak English? 
  - Čo? 
  - Hovoríte po anglicky? 
  - Yes, yes.
   
  Joke 2
  An Englishman asks a Slovak blonde woman a question in English language: 
  - Do you speak English?
  - What?
  The Englishman repeats his question in English language:
  - Do you speak English?
  - What?
  The Englishman repeats the question again:
  - Do you speak English?
  - Yes,yes.
   


  Vtip 3
  Slovák u lekára: 
  - "Pán doktor pozrite sa mi na jazyk, zadrela sa mi doň trieska." 
  - "Trieska do jazyka? A to už ako?" 
  - "Viete, glg whisky sa mi vylial na podlahu." 
   
  Joke 3
  A Slovakman at the doctor:
  -  Doctor, could you examine my tongue please? I have got a splinter ”in it.
  - A  splinter? How come?
  - ”You know, I poured a  swig of whiskey on the floor.”
   


  Vtip 4
  Slovák, Maďar a Rus cestovali do Afriky.V polovici púšte sa im pokazilo auto. Ako tak kráčali zbadali v oáze ťavu. Slovák hneď vyskočil na jeden hrb, Maďar na druhý hrb a dole ostal smutný Rus a ten sa pýta ,,A ja pôjdem kam? Slovák zodvihne ťave chvost a hovorí.Ty choď do kabíny."

  Joke 4
  A Slovak, A Hungarian and A Russian travel to Africa. In the middle  of the desert their car breaks. As they are walking, they see a  camel in oasis. The Slovak jumps on the  first hump, The Hungarian on second hump  and the sad Russian asks: “And where will I go ? The Slovak grabs the camel´s tail and says: “Go in the cabin.” 


  Vtip 5
  Američan, Rus a Slovák skáču z lietadla a spievajú.
  Američan: poďme spolu lietať.
  Rus: pozri ja už letím.
  Slovák: ak sú dvaja šťastný,nechýba im tretí.
   
  Joke 5
  An American, a Russian and a Slovak  jump out of a plane and they are singing.
  The American: Let’s fly together.
  The Russian: Look, I am flying
  The Slovak: If  two people are happy, they don’t miss the third one.