Jokes about Policemen 1

 • Vtip 1 
  Príde policajt do práce a vraví. "Ľudia, mám syna... a je to chlapec !"

  Joke 1
  A policeman comes to his office and says: “People, I have a son... and it’s a boy!"   Vtip 2 
  Colník sa pýta vodiča:
  - Nejaký alkohol, drogy, cigarety?
  - Nie, ďakujem, ja mám svoje.

  Joke 2
  A customs officer asks a conductor:
  - Any alcohol, drugs, cigarettes? 
  - No thanks, I have mine.  Vtip 3 
  Bavia sa dvaja mladíci: 
  - A vieš, aký je rozdiel medzi policajtom a debilom? 
  Naraz sa spoza rohu vynorí policajt: "No aký, aký? 
  - "Žiadny." 
  - "No preto!"
   
  Joke 3 
  Two boys are talking: 
  Do you know  the difference between a policeman and a prick? 
  Suddenly from the corner a policeman emerges: What, what? 
  "None.”
  “That´s my boy!”  Vtip 4 
  Policajt vyzve mladú slečnu k tancu a pýta sa jej: "Slečna, vy si tiež myslíte, že policajti sú hlúpi?" 
  - "Nie, ale na hymnu som ešte netancovala."

  Joke 4
  A policeman asks a young lady for a dance and asks her a question: Lady, do you also think that policemen are stupid?
  No, but I have never danced on an  anthem. 
   


  Vtip 5 
  Policajt zastaví vodičku a vraví jej: 
  - "Tak dnes to bude za päťsto..." 
  - "No," - vraví slečna za volantom, - "obyčajne beriem tisícku, ale že 
  ste to vy..." 

  Joke 5 
  A policeman stops a driver and tells her: 
  So, today it is for 500.
  Well, - answers the lady behind the  driving wheel,  usually  I take a thousand but just because it is you...