Laugh Out Loud!

The jokes are a way of expressing cultural characteristics of peoples, communities of people, age groups. The different way of expression will be strongly promoted through the anecdotes that each group participating will project in the program. Students will come into contact with other classmates from school abroad, they will get to know each oth...

Jokes about Men and Women 2

Vtip 6
Prvá žena vo vesmíre: “Houston, máme problém.”
Houston: “Čo?” 
Žena: “Ale nič.” 
Houson: “Aký je problém?” 
Žena: “Nič.” 
Houston: “Prosím, povedzte.” 
Žena: “To je v pohode.”

Joke 6
The first woman in space: "Houston, we have a problem." 
Houston:What? 
Woman"Never mind."
Houston What's the problem? 
Woman"Nothing."
Houston: Please tell us. 
Woman"I'm fine." 


Vtip 7
“Oh, láska moja! Miláčik! Keď mi dáš ešte jeden bozk, budem navždy tvoja!”
“Do frasa… ďakujem za upozornenie. 

Joke 7
"Oh, my love! My darling! If you give me one more kiss, I’ll be yours forever!" 
"Sh*t... thanks for the warning.
  
Vtip 8
Veľké dievčatá neplačú… Jedia.


Joke 8
Big girls don't cry... They eat.
 


Vtip 9
Syn sa pýta otca: “Čo znamená slovo ´gay´?” 
Otec odpovedá: “Znamená to, ´byť šťastný´.” 
Syn sa pýta ďalej: “Si gay?” 
Otec: “Nie, synu. Ja mám manželku.”

Joke 9
Son: Dad, what does 'gay' mean? 
Father: It means 'to be happy'. 
Son: Are you a gay?
Father: No, son. I have a wife.


Vtip 10
Aký je rozdiel medzi novým manželom a novým psom? “Po roku, pes je stále nadšený, keď vás uvidí.”

Joke 10 
What's the difference between a new husband and a new dog? After a year, the dog is still excited to see you.

Author: Diana Tóthová
Last editor: Gabriela Kövesiová