Jokes about Men and Women 2

 • Vtip 6
  Prvá žena vo vesmíre: “Houston, máme problém.”
  Houston: “Čo?” 
  Žena: “Ale nič.” 
  Houson: “Aký je problém?” 
  Žena: “Nič.” 
  Houston: “Prosím, povedzte.” 
  Žena: “To je v pohode.”

  Joke 6
  The first woman in space: "Houston, we have a problem." 
  Houston:What? 
  Woman"Never mind."
  Houston What's the problem? 
  Woman"Nothing."
  Houston: Please tell us. 
  Woman"I'm fine." 


  Vtip 7
  “Oh, láska moja! Miláčik! Keď mi dáš ešte jeden bozk, budem navždy tvoja!”
  “Do frasa… ďakujem za upozornenie. 

  Joke 7
  "Oh, my love! My darling! If you give me one more kiss, I’ll be yours forever!" 
  "Sh*t... thanks for the warning.
    
  Vtip 8
  Veľké dievčatá neplačú… Jedia.


  Joke 8
  Big girls don't cry... They eat.
   


  Vtip 9
  Syn sa pýta otca: “Čo znamená slovo ´gay´?” 
  Otec odpovedá: “Znamená to, ´byť šťastný´.” 
  Syn sa pýta ďalej: “Si gay?” 
  Otec: “Nie, synu. Ja mám manželku.”

  Joke 9
  Son: Dad, what does 'gay' mean? 
  Father: It means 'to be happy'. 
  Son: Are you a gay?
  Father: No, son. I have a wife.


  Vtip 10
  Aký je rozdiel medzi novým manželom a novým psom? “Po roku, pes je stále nadšený, keď vás uvidí.”

  Joke 10 
  What's the difference between a new husband and a new dog? After a year, the dog is still excited to see you.