Laugh Out Loud!

The jokes are a way of expressing cultural characteristics of peoples, communities of people, age groups. The different way of expression will be strongly promoted through the anecdotes that each group participating will project in the program. Students will come into contact with other classmates from school abroad, they will get to know each oth...

Jokes about Blondes 3

Vtip 1
Vieš, čo ti odpovie blondínka, keď jej povieš, že má v hlave vákuum? 
- Lepšie ako nič.

Joke 1
Do you know what a blonde girl says, when you tell her, that she has a vacuum in her head?
- Better than nothing.
 


Vtip 2
Viete prečo blondínka nevie napísať číslo 11?
Lebo nevie ktorá jednotka má ísť prvá.

Joke 2
Do you know why a blonde girl can’t write number 11?
Because she doesn’t know which 1 should go first.


Vtip 3
Viete ako zabavíte blondínku na celý deň? Postavíte ju pred zrkadlo a poviete aby hrala kameň, papier, nožnice kým nevyhrá.

Joke 3
Do you know how you entertain a blonde girl for a whole day? You put her in front of a mirror and tell her to play “rock, scissors, paper” until she wins.


Vtip 4
Čo vám odpovie blondínka, keď sa jej spýtate, prečo nevymenila rybičkám vodu?
- ??????????
- Však ju ešte nevypili.
 
Joke 4
What a blonde a girl says when you ask her, why she didn’t replace the water in aquarium with fish?
- ?????????
- They haven´t drunk it yet.


Vtip 5
Čo urobí blondínka, ak si chce dať jahodový džem? 
Olúpe si buchtu.
 
Joke 5
What does a blonde girl do, if she wants strawberry jam?
She peels a stuffed cake.

Author: Alexandra Migasová
Last editor: Gabriela Kövesiová