Jokes about Blondes 3

 • Vtip 1
  Vieš, čo ti odpovie blondínka, keď jej povieš, že má v hlave vákuum? 
  - Lepšie ako nič.

  Joke 1
  Do you know what a blonde girl says, when you tell her, that she has a vacuum in her head?
  - Better than nothing.
   


  Vtip 2
  Viete prečo blondínka nevie napísať číslo 11?
  Lebo nevie ktorá jednotka má ísť prvá.

  Joke 2
  Do you know why a blonde girl can’t write number 11?
  Because she doesn’t know which 1 should go first.


  Vtip 3
  Viete ako zabavíte blondínku na celý deň? Postavíte ju pred zrkadlo a poviete aby hrala kameň, papier, nožnice kým nevyhrá.

  Joke 3
  Do you know how you entertain a blonde girl for a whole day? You put her in front of a mirror and tell her to play “rock, scissors, paper” until she wins.


  Vtip 4
  Čo vám odpovie blondínka, keď sa jej spýtate, prečo nevymenila rybičkám vodu?
  - ??????????
  - Však ju ešte nevypili.
   
  Joke 4
  What a blonde a girl says when you ask her, why she didn’t replace the water in aquarium with fish?
  - ?????????
  - They haven´t drunk it yet.


  Vtip 5
  Čo urobí blondínka, ak si chce dať jahodový džem? 
  Olúpe si buchtu.
   
  Joke 5
  What does a blonde girl do, if she wants strawberry jam?
  She peels a stuffed cake.