Jokes about Chuck Norris

 • Jokes about "Chuck Norris"


   

  Ανέκδοτο 1

  Ο Τσακ Νόρρις βλάπτει σοβαρά το κάπνισμα.

   

  Joke 1

  Chuck Norris harms smoking.


   

  Ανέκδοτο 2

  Ο Τσακ Νόρις δε θα πάθει ποτέ καρδιακή προσβολή. Η καρδιά του δε θα μπορούσε ποτε να τον προσβάλλει.

   

  Joke 2

  Chuck Norris will never have a heart attack. His heart could never attack him.


   

  Ανέκδοτο 3

  O Τσακ Νόρις ξέρει το μυστικό της Βικτώριας. (Victoria’s Secret)

   

  Joke 3

  Chuck Norris knows the secret of Victoria. (Victoria's Secret)


   

  Ανέκδοτο 4

  O Τσακ Νόρις έχει μετρήσει ως το άπειρο... Δύο φορές.

   

  Joke 4

  Chuck Norris has counted to infinity... Twice.


   

  Ανέκδοτο 5

  Όταν ο μπαμπούλας πάει να κοιμηθεί, πρώτα βλέπει αν είναι στην ντουλάπα του ο Τσακ Νόρις.

   

  Joke 5

  When the boogeyman goes to sleep, first he checks if Chuck Norris is in the closet.


   

  Ανέκδοτο 6

  Ο Τσακ Νόρις λέει τα κάλαντα με το τρίγωνο των βερμούδων!

   

  Joke 6

  Chuck Norris sings Christmas carols using the Bermuda triangle!


   

  Ανέκδοτο 7

  Ο Τσακ Νόρις δεν φοράει ρολόι, γιατί ΑΥΤΟΣ αποφασίζει τι ώρα είναι.

   

  Joke 7

  Chuck Norris does not wear a watch, because HE decides what time it is.


   

  Ανέκδοτο 8

  Ο Τσακ Νόρις δεν πιστεύει στον Θεό. Ο Θεός πιστεύει στον Τσακ Νόρις.

   

  Joke 8

  Chuck Norris does not believe in God. God believes in Chuck Norris.


   

  Ανέκδοτο 9

  Το τρένο δεν υπάρχει πια. Το πάτησε ο Τσακ Νόρις.

   

  Joke 9

  The train does not exist anymore. Chuck Norris stepped on it. (This comes out from a Greek song for the crafty)


   

  Ανέκδοτο 10

  Ο Τσακ Νόρις μπορεί να αγγίξει τον MC HAMMER.

   

  Joke 10

  Chuck Norris can touch MC HAMMER.


   

  Ανέκδοτο 11

  Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει πους-απς. Σπρώχνει τη Γη προς τα κάτω.

   

  Joke 11

  Chuck Norris doesn’t do push ups. He pushes the Earth down.