Jokes about Animals

 • Jokes about "Animals"


   

  Ανέκδοτο 1

  Περνάει ένας τύπος έξω απο ένα μαγαζί που πουλάει ωδικά πτηνά και βλέπει ένα κλουβί με δύο καναρίνια, εκ των οποίων το ένα κελαηδάει υπέροχα. Μαγεμένος απο το άκουσμα της μελωδίας, μπαίνει γρήγορα στο μαγαζί και ρωτάει πόσο κάνει το καναρίνι για να το αγοράσει.

  Του λέει ο καταστηματάρχης :

  - Τα δύο καναρίνια σε αυτό το κλουβί πάνε πακέτο. Δώσε 50 χιλιάρικα και πάρ’ τα και τα δύο.

  - Μα τι να τα κάνω και τα δύο μαζί; Εγώ αυτό που κελαηδάει θέλω μόνο.

  - Ναι αλλά το άλλο του γράφει τα τραγούδια.

   

  Joke 1

  A guy walks outside a shop that sells songbirds and sees a cage with two canaries, one of which is singing very beautifully. Enchanted by it’s sound of melody, he quickly enters the shop and asks how much the canary costs in order to buy it.

  The shopkeeper tells him:

  - These two canaries in this cage go together. Give me 50 grand and take them both.

  - But I don’t need them both? I only want the one that sings.

  - Yeah allright, but the other one writes songs for it.


   

  Ανέκδοτο 2

  Πάει ένα άλογο σε ένα μπαρ. Κοιτάζει δεξιά, βλέπει 3 σκαντζόχοιρους. Κοιτάζει αριστερά, βλέπει ένα παγόνι μαζί με μια καμηλοπάρδαλη. Κοιτάζει πίσω, βλέπει 3 σκύλους.

  Πάει στο μπαρ και ζητάει ένα ουίσκι.

  - Πόσο κάνει;

  - 20 ευρώ.

  - Με τέτοιες τιμές πώς να πατήσει άνθρωπος εδώ μέσα;;

   

  Joke 2

  A horse walks into a bar. It looks to the right, sees three porcupines. It looks to the left, it sees a peacock with a giraffe. It looks to the back, sees three dogs.

  Then it walks to the bar and asks for a whiskey.

  - How much?

  - 20 euros.

  - With these inhuman prices, how can any man come in this place??


   

  Ανέκδοτο 3

  Ήταν μια φορά μια χελώνα και πήγε σε ενα μπαράκι. Λέει στον μπάρμαν:

  - Θέλω μια μπύρα.

  Αυτός τις απαντάει ευγενικά:

  - Δεν σερβίρουμε χελώνες.

  Τότε η χελώνα του λέει:

  - Θέλω μια λεμονάδα.

  - Δεν σερβίρουμε χελώνες.

  Μετα λέει η χελώνα:

  - Καλά βάλε μου ένα ποτήρι νερό.

  Ο μπάρμαν εκνευρισμένος την παίρνει και την πετάει έξω. Μετά από ένα μήνα έρχεται πίσω η χελώνα και του λέει:

  - Δηλαδή τώρα θες καυγά?

   

  Joke 3

  Once a turtle went to a bar. It said to the barman:

  - I want a beer.

  The barman answered politely:

  - We don’t serve turtles.

  Then the turtle said:

  - I want a lemonade.

  - We don’t serve turtles.

  Then the turtle said:

  - Well put me a glass of water.

  The barman, very annoyed, takes the turtle and throws it out of the bar. After a month the turtle comes back and says

  - Are you looking for a fight?


   

  Ανέκδοτο 4

  Ένα καγκουρό δραπέτευε συνέχεια απ’ το ειδικά περιφραγμένο χώρο του στο ζωολογικό κήπο. Οι αρμόδιοι, ξέροντας ότι μπορεί να πηδάει πολύ ψηλά, βάζουνε έναν φράχτη 3 μέτρα ψηλό. Το επόμενο πρωί το καγκουρό έκανε τις βόλτες του στον ζωολογικό κήπο, έξω απ τον περιφραγμένο χώρο του. Οι αρμόδιοι σηκώνουν το φράχτη στα 6 μέτρα, αλλά το επόμενο πρωί, πάλι έξω το καγκουρό. Συνεχίζουν την ίδια ιστορία, κάθε μέρα πιο ψηλό φράχτη, κάθε πρωί έξω το καγκουρό. Ο φράκτης τώρα είναι στα 20 μέτρα ύψος. Τελικά, μια καμήλα απ το διπλανή περίφραξη ρωτάει το καγκουρό:

  - Πόσο ψηλά πιστεύεις ότι θα τον φτάσουνε το φράχτη;

  - Πιθανόν 50 μέτρα, εκτός αν κάποιος σκεφτεί να κλειδώνει την πόρτα τα βραδια.

   

  Joke 4

  A kangaroo escaped continuously from the special fenced area in a zoo. The competent, knowing that it can jump very high, placed a fence wall 3 meters high. Next morning the kangaroo was hopping around the zoo, outside the fenced space. The competent raised the fence to 6 meters, but the next morning, the kangaroo was outside again. The same story continued every day, a taller fence, but every morning the kangaroo was outside the fence. The fence was now 20 meters high. Finally, a camel from a nearby fence asks the kangaroo:

  - How high do you think they will reach the fence?

  - Probably 50 meters high, unless someone considers to lock the door at night.


   

  Ανέκδοτο 5

  Ένα κοπάδι νυχτερίδες κοιμάται σε ένα δέντρο κατά τον γνωστό τρόπο δηλαδή ανάποδα. Ξαφνικά η μία γυρίζει και στέκεται όρθια πάνω στο κλαδί. Ανήσυχη μια δεύτερη που βλέπει το σκηνικό, σκουντάει τη διπλανή της και με αγωνία της λέει:

  - Ρε Μήτσο, ξύπνα ρε, ο Θανάσης λιποθύμησε!!!

   

  Joke 5

  A flock of bats were sleeping in a tree in their known manner, that is upside down. Suddenly one of them turns and stands upright on the branch. Worried, another bat that saw the incident, pokes the bat beside it and anxiously says:

  - Hey Mitsos, wake up, Thanasis fainted!!!


   

  Ανέκδοτο 6

  Πιάνει μια μύγα κουβέντα με έναν σκύλο.

  - Τί ράτσα είσαι εσύ;

  - Λυκόσκυλο.

  - Τί είναι αυτό;

  - Η μάνα μου ήταν λύκαινα και ο πατέρας μου σκύλος. Εσύ τί ράτσα είσαι;

  - Αλογόμυγα.

  - Ρε, κόψε τις μ@λ@κίες!

   

  Joke 6

  A fly starts a conversation with a dog.

  - What’s your breed?

  - Wolf hound.

  - What’s that?

  - My mother was a wolf and my father a hound. And what is your breed?

  - Horsefly.

  - Come on, cut the bullsh*t!