OŠ Skrad, 6. r. Diana Cindrić

 • Pozdrav svima! Mi smi učenici 6. razreda Osnovne škole Skrad i ove ćemo godine s nizom aktivnosti obilježiti 100. dan škole.

  Veselimo se zanimljivim sadržajima s brojem 100.

   

   

  Aktivnosti uz 100. dan škole 2021. provest ćemo 19. veljače kao korelaciju matematike i geografije.

  U provođenju aktivnosti s nama će biti učiteljica matematike Diana Cindrić i učitelj geografije Erik Šneler.

  Neke od naših zadataka možete vidjeti u priloženom word dokumentu, a nakon što odradimo zadatke, pokazat ćemo vam i naša rješenja.

   

  Kratki opis aktivnosti: 

  Matematika i geografija kroz broj 100

   

        Učenici 6. razreda naše škole obilježit će 100. dan nastave 2021. kroz aktivnosti provedene na dva integrirana nastavna sata matematike i geografije.             Nastavne aktivnosti za učenike pripremili su i vodit će  učiteljica matematike Diana Cindrić i učitelj geografije Erik Šneler.

        Na početku prvog satu  učenici će  kroz prezentaciju ponoviti geografsku mrežu i računanje vremena, a zatim će se podijeliti u grupe .

         Učenici će dobiti listiće sa zadacima koje će unutar grupe rješavati određeno vrijeme, a zatim će predstavnici pojedine grupe ostalima predstaviti svoja rješenja.

        Iz matematike će rješavati zadatke u kojima će broj 100 zapisivati u obliku potencija s bazom 10, u obliku razlomaka, u decimalnom zapisu, pretvarati zadane mjerne jedinice  za masu i duljinu u sto puta veće ili manje mjerne jedinice te razne druge zadatke sa brojem 100.

         Iz geografije će učenici na karti svijeta tražiti gradove na 100. meridijanu istočno i zapadno od Skrada te s pomoću grafičkog mjerila određivati udaljenosti od Skrada i tih gradova  kao i vrijeme u pronađenim gradovima.

         Na kraju drugog sata učenici će kroz kviz u Kahootu pojedinačno vrednovati ostvarenost svojih obrazovnih ishoda, a za domaću zadaću trebat će napisati tri pojma iz matematike i geografije koja su do sada znali, tri pojma koja su naučili te tri pojma o kojima još žele nešto više naučiti.

        Ovakav način rada učenicima bi trebao bio zanimljiv jer će surađivati unutar grupa i međusobno razmjenjivati svoje znanje te razvijati matematičke i geografske kompetencije.

                                                                   Pripremili: Diana Cindrić i Erik Šneler

   

  Naslov aktivnosti: Broj 100 kroz matematiku i geografiju

  100. dan škole 2021..docx

   

  Za našu aktivnost iz geografije iskoristili smo i sljedeću prezentaciju:

  4 GEOGRAFSKA MREŽA.pptx

   

  eTwininning projekt - 100. dan škole u našoj školi

  Matematika i geografija kroz broj 100

   

           Ove školske godine učenici 6. razreda obilježili su 19. veljače 100. dan nastave kroz aktivnosti provedene na dva integrirana nastavna sata matematike i geografije. Nastavne aktivnosti za učenike pripremili su i vodili  učiteljica matematike Diana Cindrić i učitelj geografije Erik Šneler.

       Na početku prvog satu  učenici su  kroz prezentaciju ponoviti geografsku mrežu i računanje vremena, a zatim su se podijelili u grupe .

         Učenici su dobili listiće sa zadacima koje su unutar grupe rješavali određeno vrijeme, a zatim su predstavnici pojedine grupe ostalima predstavili svoja rješenja.

        Iz matematike su rješavali zadatke u kojima su broj 100 zapisivali u obliku potencija s bazom 10, u obliku razlomaka, u decimalnom zapisu, pretvarali zadane mjerne jedinice  za masu i duljinu u sto puta veće ili manje mjerne jedinice te razne druge zadatke sa brojem 100.

         Iz geografije su učenici na karti svijeta tražili gradove na 100. meridijanu istočno i zapadno od Skrada te s pomoću grafičkog mjerila određivali udaljenosti od Skrada i tih gradova  kao i vrijeme u pronađenim gradovima.

         Na kraju drugog sata učenici su kroz kviz u Kahootu pojedinačno vrednovali ostvarenost svojih obrazovnih ishoda, a za domaću zadaću trebat će napisati tri pojma iz matematike i geografije koja su do sada znali, tri pojma koja su naučili te tri pojma o kojima još žele nešto više naučiti.

        Ovakav način rada učenicima je  bio zanimljiv jer su surađivati unutar grupa i međusobno razmjenjivati svoje znanje te razvijali matematičke i geografske kompetencije.

       Kako je izgledala atmosfera 100. dana nastave u našem razredu možete pogledati na fotografijama.

                                                                   Pripremili: Diana Cindrić i Erik Šneler

   

  Listići sa zadacima

   

  100. dan nastave u Osnovnoj školi Skrad, 19. 2. 2021. godine

   

  Intergrirana nastava: geografija i matematika

  Učenici: 6. razreda

  Učitelji: Diana Cindrić, učiteljica matematike i Erik Šneler, učitelj geografije

   

  Tijek sata:

  1. Učenicima se projicira prezentacija o geografskoj mreži
  2. Učenici se dijele u  grupe tako da u svakoj budu po dva učenika
  3. Grupe dobivaju listiće sa zadacima
  4. Unutar grupe učenici zajedno istražuju i rješavaju  zadane zadatke
  5. Nakon što su grupe riješile zadatke, predstavnici svake grupe prezentiraju  svoja rješenja
  6. Učiteljica i učitelj nadziru i pomažu u radu
  7. Kahoot kviz – grupe na tabletu rješavaju kviz, vrednovanje za učenje
  8. Sredstva za rad: geografska karta svijeta, trokut, listići, šestar

   

   

  Listić sa zadacima

   

  Sljedeće zadatke riješi bez upotrebe kalkulatora:

   

  1. Zapiši brojem  broj sto _

   

  2. Broj 100 zapiši u obliku potencije s bazom 10_

   

  3. Broj 100 zapiši kao decimalni broj________

  4. Broj 100 zapiši u obliku nekoliko razlomaka___

   

  5. Broj 100 zapiši u znanstvenom obliku______

   

  6. Odredi 100. znamenku u decimalnom prikazu  razlomka 2/3__________

   

  7. Zapiši nekoliko pravih razlomaka s nazivnikom 100________________

   

  8. Zapiši nekoliko pravih razlomaka s brojnikom 100_________________

   

  9. Broj 100 zapiši u obliku postotka__________

   

  10. Zapiši u sljedeći događaj tako da jednu riječ zamijeniš odgovarajućim postotkom: „ Sutra je sigurno peti dan u tjednu“ ______________________________________________

   

  11. Zadane mjerne jedinice pretvori u sto puta manje mjerne jedinice:

   

  1. 45 m=___________                                  4. 2.3 m=_________________
  2. 2 dm=___________                                  5. 0.0034 kg=______________
  3. 1.234 m= _______________                    6. 0.98 m=________________

   

   

   

  Sljedeće zadatke riješi pomoću geografske karte svijeta:

   

  1. Na karti pronađi 15. meridijan istočno (Skrad) i gradove koji se nalaze na 100. meridijanima  istočno i zapadno.

   

   

   

  2. Odredi udaljenost između Skrada i pronađenih gradova uz pomoć grafičkog mjerila karte. 

   

   

   

   

   

  3. Izračunaj vremensku razliku između 15. meridijana istočno i 100. meridijana istočno i zapadno.

   

   

   

   

  4. Ako je u Skradu 12 sati, izračunaj koliko je sati u tim gradovima. 

   

   

   

  5. Ako avion krene iz Skrada u 8 sati, izračunaj u koliko će sati stići u zadane gradove. 

   

   

   

   

  6. Napiši svoje dojmove o današnjem nastavnom satu: