3.b, OŠ Stjepana Antolovića, Privlaka, Željka Ditrih

  • Učenici i učenice 3.b razreda Osnovne škole Stjepana Antolovića iz Privlake obilježili su 100.dan škole nizom zabavnih aktivnosti. Cijeli je dan bio u znaku broja 100. Na početku, učiteljica je učenicima poželjela sretan 100 dan škole. Prvi zadatak učenici su uspješno svladali. Vježbali su stoljeća, crtali vremenske crte sa stoljećima i označavali važne godine. Rješavali su križaljku s riječima u kojima se krije broj 100. Zajedno su nacrtali 100 usporednih pravaca, napisali 100 jesnih i 100 niječnih rečenica, pronašli 100 glagola, odradili 100 vježbica za razgibavanje, oblikovali broj 100 svojim tijelima. Koristeći aplikaciju AgingBooth zabavili su se promatrajući sebe kao STOgodišnjake. Za kraj, svi su učenici dobili zaslužene diplome za sudjelovanje u obilježavanju 100.dana.