Katolička osnovna škola, 4.b, Šibenik

 • Mi smo učenici Katoličke osnovne škole iz Šibenika.

  Svake godine rado sudjelujemo u obilježavanju stotog dana škole i uvijek se izvrsno zabavimo.

  Više o našoj školi možete dounati na sljedećem linku.

  Katolička osnovna škola, Šibenik

  Predstavili smo se u Padletu

  Ove godine učenici 4.b razreda dan su započeli sa 100 sekundi tišine a usebi su brojili i određivali kad je prošlo to vrijeme.

   Zagrijali su se  izvodeći 10x10 vježbi za zagrijavanje tijela.

  Potom su uz pomoć Interneta pronašli 100 kulturno – povijesnih znamenitosti RH i načinili plakat.

  Odmorili su se i nasmijali uz aplikaciju AgingBooth u kojoj su se vidjeli kao stogodišnjaci.

  U kvizu Wordwall su rješavali prigodne matematičke zadatke.

  Poslijepodne su proveli u stominutnom pikniku uživajući na suncu i slikavanju uz prigodni okvir.

   

  Sve naše aktivnosti u Wakelet programu!

  Na kraju su učenici evaluirali  stoti dan u aplikaciji Classroomscreen

   

  Dobili smo priznanje udruge Zvono za sudjelovanje u ovom prekrasnom projektu:

  100.dan škole 2021 - priznanje.pdf

   

  Aktivnosti o stotom danu škole objavljene su na mrežnoj stranici Katolička osnovna škola i na Facebook stranici škole  Facebook Katolička osnovna škola i projekt je uvršten u školski Kurikulum Kurikulum Katolička OŠ