2. razred OŠ Rajić

 •              

  PREDSTAVLJANJE

  Projektnim partnerima predstavili smo se na Padletu.

          

  Mi smo učenici 2. razreda OŠ Rajić. Rajić je mjesto na području grada Novske, u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Republici Hrvatskoj.

  Ima nas 13 u razrednom odjelu. Naša je učiteljica Mira Čuvidić.

  STOTI DAN ŠKOLE U DRUGOM RAZREDU

  Nizom zanimljivih aktivnosti obilježili smo 100. dan škole.

  Na satu TZK sto puta bacali smo loptu o zid i hvatali, napravili sto pripremnih vježbi (10 vježbi po 10 ponavljanja), sto puta preskakali preko vijače.

  Na satu hrvatskoga jezika pisali smo 100 nazive sto hrvatskih gradova, 100 imenica, 100 muških i ženskih imena te 100 riječi u kojima se krije slog STO.

  Na satu matematike brojili smo do sto na različite načine (po jedan, po dva, po 3, po 4, po 5 i po 10), riješili smo 100 matematičkih zadataka.

  Na satu likovne kulture slikali smo broj 100 temperama i kolažem.

  Na satu glazbene kulture pjevali smo himnu 100. dan škole. 

             

                        

               

                             

                                     

  Više fotografija o našim aktivnostima pogledajte u video prezentaciji STOTI DAN ŠKOLE.

                           

  Pogledajte više fotografija u albumu: STOTI DAN ŠKOLE U TZK

  Za sve aktivnostu učenicima su dodijeljene diplome, a učenici koji su bili pobjednici u 100 čučnjeva, 100 bacanja loptom o zid i hvatanja te pisanju 100 imenica i gradova, dobili su još dodatne diplome za izvrstan uspjeh i najbolji rezultat u razredu.

   

  EVALUACIJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

  Na kraju svake završene aktivnosti učenici su podizanjem palca ocijenili koliko im je koja aktivnost bila zanimljiva, a potom koliko im je bila korisna za usvajanje znaja i vještina.

  Na kraju projekta učenici su dobili evaluacijski listić na kojemu su bojicom stavljali kvačice u odgovarajući stupac, ovisno o tomu koliko im se određena aktivnost svidjela.

  DISEMINACIJA

  Po završetku projekta svi projektni partneri na jedan zajednički Padlet stavili su poveznice na diseminaciju projektnih aktivnosti.

                      

  Sve fotografije i više o projektnim aktivnostima možete pogledati na poveznicama:

  Osnovna škola Rajić

  Rajićki bistrići

  Stoti dan škole u 2. razredu OŠ Rajić