OŠ "Matija Gubec" Magadenovac, PO Golinci, učiteljice Tena Puljić(1. i 3.razred) i Ana Milić(2. i 4.razred), Hrvatska

  • Evaluacija 100. dana škole napravljena je  u Microsoft  Formsu. 

    Odgovori su bili da nam je bilo super i zabavno na 100. danu škole te su sve aktivnosti bile zanimljive.