OŠ Hinka Juhna Podgorač - Monika Mužar - Kos - 2./4.r. Pš Stipanovci

 • 100. ti DAN ŠKOLE Udruge Zvono u PŠ Stipanovcima

  U ovom projektu sudjelovali su učenici 2./4. r. Oš Hinka Juhna Podgorač - PŠ Stipanovci:

  2. r. - Tena Nađ, Paula Riger, Klara Feldi i Lana FӦldy

  4. r. - Mia Moguš, Hana Moguš, Lea FӦldy i Leon Bošnjaković

  Ovim projektom nastojali smo okupiti učenike naše škole te na zanimljiv način kroz odabrane sadržaje obilježiti 100. ti dan u školi. Dan je zamišljen kao dan bez školskih udžbenika, a učenici su taj dan ostavrivali ishode nastavnih predmeta na jedan poseban nesvakidašnji način kroz igru, veselje i zabavu. 

   

  TIJEK AKTIVNOSTI U PROJEKTU

  Projekt smo započeli tako što smo na satu izvannastavnih aktivnosti. Izradili smo nastavne materijale kojima smo se uveli u aktivnosti povodom stotog dana škole. 

  1. AKTIVNOST - Predstavljanje

  Predstavite se - Predstavili smo se projektnim partnerima i izraditi smo stranicu na Twinspaceu.

  • Učiteljica se predstavila svim projektnim partnerima. 

  • Učenici su se predstavili svim projektnim partnerima pomoću svojih Avatara koje su sami izradili. 

   

  2. AKTIVNOST - Pozivnica poster

  Izradili smo poster pozivnicu u web alatu Canvi kojom smo pozvali sve učenike na proslavu 100. tog dana škole u razredu. 

  3. AKTIVNOST - Himna 100. dan škole

  Na satu glazbene kulture naučili smo pjevati i himnu posvećenu stotom danu škole.

  4. AKTIVNOST - Obilježja 100. dana škole

  Izradili smo i ukrasili krune i beđeve za svakog učenika, akreditacije koje smo nosili na našim majicama u čast 100 -tog dana škole. 

  5. AKTIVNOST - Sigurnost na internetu 

  Na satu razrednika naučili smo kako se sigurno koristiti internetom te na koje opasnosti možemo naići učenjem putem interneta, kako se zaštiti. Izradili smo oblak riječi u Wordartu. Pogledali smo video uradak Sigurni s neticom te smo izradili plakat i prezentaciju u powerpointu u razredu na kojem smo istaknuli pravila i sve što smo naučili. 

  OBLAK RIJEČI U WORDARTU

  Proslaviti Dan sigurnijeg interneta - U mjesecu veljači obilježili smo dan sigurnijeg interneta. Izradili smo poster u Canvi na kojemu smo istaknuli pravila sigurnog ponašanja tijekom boravka na internetu. 

           

  Izradili smo i digitalni bonton u obliku e-knjižice putem kojeg smo naglasili kako se sigurno ponašati za vrijeme korištenja inreneta. 

  Digitalni bonton - OŠ Hinka Juhna Podgorač - PŠ Stipanovci

  Na satu razrednog odgoja oslikali smo plakate na kojima smo istaknuči važnost sigurnijeg korištenja interneta, istražili smo pojedine aolikacije kojima se služimo na internetu te smo solikali njihov logo i pojasnili značenje. Uredili smo kutak u razredu posvećen internetu. 

  6. AKTIVNOST - Izrada materijala u Worartu

  5. AKTIVNOST - Naočale s motivom broja 100

  Izradili smo i naočale putem kojih smo lakše uočili što se sve krije u znaku broja STO.

  7. AKTIVNOST - 100 različitih društvenih igara

  1. igra: Kako platiti 100 kuna - igra s novčanicama

  Poigrali smo se sa hrvatskim novčanicama tj. kunama i naučili smo razmjenjivati novac u sitnije valute i obrnuto.

  2. igra: Što se sve može kupiti za 100 kuna

  Iz novina smo izrezivali proizvode čiji ukupan zbroj na kasi iznosi 100 kuna.

     

  3. igra: Što se nalazi na licu i naličju novčanice od 100 kuna - istraživanje učenika 4. r.

  Na satu prirode i društva istraživali smo povijesne osobe koje se nalaze na poleđini hrvatskih kuna. 

  4. igra: Zašto si zaslužio da se ti nađeš kao važna osoba na novčanici od 100 kuna - stvaranje priče

  5. igra: Napiši 100 zadanih riječi (imenica, pridjeva, matematičkih izraza, brojeva...)

  6. igra: Predstavimo aktivnosti u razredu jedni drugima

  7. igra: Slaganje kartica sa korijenom riječi STO - memory kartice

  8. igra: ŽETONI - ZBROJ NEKA BUDE 100

  Donijeli smo u školu sto žetona na kojima su se nalazili brojevi do 100. Naš zadatak je bio naći parove dvoznamenkastih brojeva čii zbroj će dati 100. 

    

  9. igra: BACI KOCKU I NEKA BUDE 100

  Bacali smo kockice sa brojevima u obliku točkica i stvarali formacije da zboj svih bačenih kocki bude broj sto. 

  10. igra: TANGRAMI OD 100 RAZLIČITIH KOMADA

  Od sto komada sitnih neobičnih dijelova slagali smo prepoznatljive tangrame u zanimljivim bojama. 

  8. AKTIVNOST LIKOVNA KULTURA - STOGODIŠNJACI 

  Na satu likovne kulture izradili smo portrete naših baka i djedova koji imaju 100 godina. 

  LIKOVNA KULTURA - Natpis za 100. dan škole 

  LIKOVNA KULTURA - Crtanje plastelinom BROJKA 100

  IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - Oblikovanje geometrijskih tijela od 100 kom manjih dijelova, kuglica i čačkalica.

  9. AKTIVNOST: DIPLOME ZA POSTIGNUTA OSTVARENJA

  Za sve učenike koji su aktivno sudjelovali u svim zadanim peojektnim aktivnostima dodijelili smo diplome za trud i rad.  

  Od Udruge učitelja razredne nastave Zvono dobili smo diplome kao nagradu za sve ostvarene aktivnosti unutar projekta.  

  ZAJEDNIČKO FOTOGRAFIRANJE

  SURADNJA SA PROJEKTNIM PARTNERIMA

  Suradnju sa projektnim partnerima ostvarili smo izradom Book ceator- e-knjige - zajednički konačni proizvod 8 projektnih partnera.

  E-knjiga - Suradnja projektnih partnera

  EVALUACIJA

  Web materijali o 100 dana škole

  Nakon svih aktivnosti izradili smo i interaktivne nastavne materijale kojima smo prikazali što smo sve naučili u sto dana škole. 

  WORDART O RIJEČIMA KOJE IMAJU U SEBI STO

  WORDART O ZADOVOLJSTVU AKTIVNOSTIMA U PROJEKTU

  Evaluacija o zadovoljstvu aktivnostima na listiću.

  Svoje zadovoljstvo projektnim aktivnostima zapisali smo na interaktivnu Lino.it ploču. 

  100. Dan škole - evaluacija OŠ Hinka Juhna Podgorač - PŠ Stipanovci

  DISEMINACIJA

  Kad smo dovršili sve aktivnosti i odigrali sve igre, izradili smo kratak video uradak o aktivnostima u obilježavanju 100. dana škole 2021. 

  100. Dan škole Udruge Zvono 2021. - OŠ Hinka Juhna Podgorač - PŠ Stipanovci

  Projektne aktivnosti objavljene su i Web stranici Udruge hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono: 

  E-knjiga - web stranica Udruge Zvono

  Projektne aktivnosti smo objavili u članku na službenima mrežnim stranicama naše škole. 

  100. Dan škole Udruge Zvono 2021. - web stranica škole

  100. Dan škole Udruge Zvono 2021. - PŠ Stipanovci

  Projektne aktivnosti prikazali smo i na našoj web stranici razreda. 

  100. Dan škole Udruge Zvono 2021. - web stranica razreda