6.r. OŠ Skrad, učiteljica Diana Cindrić

 • Aktivnosti uz 100. dan škole 2021. provedene su  19. veljače kao korelaciju matematike i geografije.

  U provođenju aktivnosti učenike su  vodili učiteljica matematike Diana Cindrić i učitelj geografije Erik Šneler.

   

  Kratki opis aktivnosti: 

  Matematika i geografija kroz broj 100

   

        Učenici 6. razreda naše škole obilježili su 100. dan nastave 2021. kroz aktivnosti provedene na dva integrirana nastavna sata matematike i geografije.Nastavne aktivnosti za učenike pripremili su i vodili su   učiteljica matematike Diana Cindrić i učitelj geografije Erik Šneler.

        Na početku prvog satu  učenici su  kroz prezentaciju ponoviti geografsku mrežu i računanje vremena, a zatim su se  podijeliu grupe .

         Učenici su dobiti listiće sa zadacima koje su unutar grupe rješavali određeno vrijeme, a zatim su predstavnici pojedine grupe ostalima predstavili svoja rješenja.

        Iz matematike su rješavali zadatke u kojima su broj 100 zapisivali u obliku potencija s bazom 10, u obliku razlomaka, u decimalnom zapisu, pretvarali zadane mjerne jedinice  za masu i duljinu u sto puta veće ili manje mjerne jedinice te razne druge zadatke sa brojem 100.

         Iz geografije su učenici na karti svijeta tražili gradove na 100. meridijanu istočno i zapadno od Skrada te s pomoću grafičkog mjerila određivali udaljenosti od Skrada i tih gradova  kao i vrijeme u pronađenim gradovima.

         Na kraju drugog sata učenici će kroz kviz u Kahootu pojedinačno vrednovali ostvarenost svojih obrazovnih ishoda, a za domaću zadaću trebali su napisati tri pojma iz matematike i geografije koja su do sada znali, tri pojma koja su naučili te tri pojma o kojima još žele nešto više naučiti.

        Ovakav način rada učenicima je   bio zanimljiv jer su surađivali unutar grupa i međusobno razmjenjivati svoje znanje te razvijali matematičke i geografske kompetencije.

   

  Kroz Kahoot su učenici za projekt rekli:

  - bilo mi je vrlo zanimljivo

  - željela bih još više ovakvih sati matematike i geografije

  - na ovakav način sam ponovio gradivo o postocima i razlomcima

  - bilo mi je zanimljivo povezati sadržaje iz matematike i geografije

   

                                                                   Pripremili: Diana Cindrić i Erik Šneler