OŠ Jurja Dobrile Rovinj, 2.c - učiteljica Dolores Beloč Ćorković

 • Po prvi puta učenici 2.c razreda OŠ Jurja Dobrile iz Rovinja obilježili su 100. dan škole! Pripreme za obilježavanje tog dana započele su još prošlog tjedna. Učenici su tijekom vikenda dobili zadatak da na obali mora sakupljaju kamene oblutke te ih oslikaju različitim motivima i u ponedjeljak donesu u školu. Oblutke smo stavili u vreću iz kojih su izvlačili po pet oblutaka na temelju kojih su smišljali svoje vlastite priče. Budući da su motivi bili vezani za okruženje u kojem živimo, priče su se lako pričale te je glavni motiv bio more, igra, batana i sl. 

    

  Nakon pričanja priča, uslijedio je sat Tjelesne i zdravstvene kulture gdje nam je uvodni zadatak bio napraviti 100 vježbi - po deset ponavljanja svake od 10 zadanih vježbi. Preskakivali smo vijaču sunožno, na lijevoj pa desnoj nozi, dodavali smo loptu jednom rukom, hvatali ju i tako do broja 100!

    

  Na satu matematike postavili smp matematički izazov: cilj je bio osmisliti zadatke sa znamenkama čiji će zbroj dati broj 100. Učenici su radili u paru te je svaki učenik nastojao smisliti što više zadataka kako bismo se približili čarobnoj brojci 100.

    

  Puno je riječi koje u sebi sadrže broj sto pa smo na satu Hrvatskog jezika nastojali pronaći što više takvih riječi. Učenici su na listić zapisivali riječi, a nakon rješenog listića napravili smo plakat sa svim riječima kojih su se sjetili. Na kraju smo od svih pronađenih riječi izdvojili imenice te ponovili gradivo prvog polugodišta!

    

  Za kraj dana, izradili smo preostalih 20 ždralova kako bismo ih imali 100. Nakon što su učenici istražili informacije o ždralovima - gdje obitavaju, čime se hrane i kako žive, te smo nakon toga proučavali njihovu simboliku. Dio njih poklonili smo našim najmilijima, a dio će još neko vrijeme krasiti školski hol.

    

  Za ovaj nastavni dan osmišjeni su vlastiti nastavni listići koje je učiteljica Dolores izradila u digitalnom alatu Canva.

     

  Evaluaciju aktivnosti na kraju dana proveli smo uz pomoć bijelih piši-briši ploča. Učenici su bili vrlo zadovoljni odrađenim aktivnostima te su izrazili želju da i sljedeće godine sudjelujemo u realizaciji 100. dana škole.