Superstitions

 • A Few Romanian Superstitions

  Rebecca Frântu and Paula Tudora, pupils in ”Constantin Noica” Theoretical High School, Sibiu City, Romania collected a few Romanian superstitions and achieved a material with text and photos. This project outcome was supervised by Mrs. Gabriela Mirela Jugar, their Erasmus+ school coordinator. After writing it in Word document, they transformed it in PDF document by using the device ”Zamzar”. Before posting it on the project website, the two pupils confessed their emotions to share these superstitions with their partner pupils from Poland, Turkey, Spain, Lithuania and Cyprus. They are looking forward to read the superstitions of their partners and to compare them, to see if there are similarities and differences.

  Tiberiu Sasca, teacher in ”Constantin  Noica” High School Sibiu

  A Few Romanian Superstitions.pdf

  Câteva superstiții românești

  Rebecca Frântu și Paula Tudora, eleve la Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu, România au colectat câteva superstiții românești și au obținut un material cu text și fotografii. Rezultatul proiectului a fost supravegheat de doamna Gabriela Mirela Jugar, coordonatoarea lor Erasmus+. După ce l-au scris în document Word, l-au transformat în document PDF folosind dispozitivul „Zamzar”. Înainte de a-l posta pe site-ul proiectului, cele două eleve și-au mărturisit emoțiile de a împărtăși aceste superstiții cu elevii parteneri din Polonia, Turcia, Spania, Lituania și Cipru. Ele așteaptă cu nerăbdare să citească superstițiile partenerilor lor și să le compare, pentru a vedea dacă există asemănări și diferențe.

  Mădălina Sporiş, profesor, Liceul  Teoretic "Constantin Noica", Sibiu

                      

  https://www.zamzar.com/

  Superstitions in Turkey

  Turkish culture is full of superstitions that many learn from their mothers and grandmothers. The project team from Gaziantep described shortly for their partners some of the most popular ones. The Evil Eye, for instance, is based on the idea that when someone feels envy they cause bad luck. Broken glass mean that the evil was so big that it broke an actual object. Knocking on wood three times is another very popular superstition. In Turkey you should never button up your coat while facing someone. Pouring a glass of water revolves around the idea that the person’s journey will be smooth. Sharp objects like a knife or scissors with the blade facing them may cause a fight in the future. In Turkey it’s auspicious to begin everything on the right side. In Turkey when your ears ring it means that someone is talking about you. Besides, when palms itch it’s a message regarding money. During a wedding in Turkey it’s very common to see the bride step on the groom’s foot. 

  Muberra Durak, Deputy in Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu, Gaziantep

  Superstitions in Turkey.pdf

  Türkiye'de Batıl İnançlar

  Türk kültürü, birçoğunun annelerinden ve büyükannelerinden öğrendiği batıl inançlarla doludur. Gaziantep proje ekibi, ortakları için en popüler olanlardan bazılarını kısaca anlattı. Örneğin, Nazar, birisi kıskanç hissettiğinde, bunun kötü şansa neden olduğu fikrine dayanır. Kırık cam, kötülüğün çok büyük olduğunu, gerçek bir nesneyi kırdığı anlamına gelir. Üç kez tahtaya vurmak çok popüler bir batıl inançtır. Türkiye'de montunuzu asla birisinin yüzüne bakarak kapamamalısınız. Arkasından bir bardak su dökmek, kişinin yolculuğunun pürüzsüz olacağı anlamına gelir. Bıçak veya makas gibi keskin nesneleri verirken ucu karşıya  bakacak şekilde vermek ileride kavgaya neden olabilir. Türkiye'de her şeye sağ taraftan başlamak hayırlıdır. Türkiye'de kulaklarınız çınladığında, birinin sizin hakkınızda konuştuğu anlamına gelir. Ayrıca, avuç içi kaşındığında para ile ilgili bir mesajdır. Türkiye'de bir düğün sırasında gelinin damadın ayağına basması çok yaygındır. 

  Caner Kabaca, Öğretmen, Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu, Turkey

  The Most Popular Superstitions in Lithuania

  While implementing the activities of Erasmus+ “Folklorica” Project, the participants of the project, students of Grade 7, took part in the activity related to superstitions. Sometime earlier, they had prepared presentations on chosen superstitions.

  Last week, working in groups, they created brochures of superstitions, in which they included some of the superstitions they have studied before with their own illustrations. The students also presented their works to each other and had a short discussion on the most popular superstitions.

  Kristina Joksiene, Prezidento V. Adamkaus gimnazija, Kaunas, LT

  Cele mai populare superstiții din Lituania

  În cadrul implementării activităților Proiectului Erasmus+ „Folklorica”, participanții la proiect, elevi de clasa a VII-a, au participat la activitatea legată de superstiții. Cu ceva timp mai devreme, ei pregătiseră prezentări despre superstiții alese.

  Săptămâna trecută, lucrând în grup, au creat broșuri cu superstiții, în care au inclus câteva dintre superstițiile pe care le-au studiat anterior cu propriile ilustrații. Elevii și-au prezentat lucrările unii altora și au purtat o scurtă discuție despre cele mai populare superstiții.

  Mihai Ordean, director al Liceului Teoretic ”C. Noica” Sibiu, RO

  Polish Superstitions

  The Polish Erasmus+ team achieved two PowerPoint presentations describing their superstitions, one in English and another one in Polish. So, the black cat crossing the path, the number 13, going under the ladder, and the broken mirror bring bad luck. The horseshoe over the door is supposed to stop the demons and the wish for health when you sneeze repelled them.

  Mariola Podolska-Maculewicz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, project coordinator

  P39-Polskie przesądy.pptx

  Superstiții poloneze

  Echipa poloneză Erasmus+ a realizat două prezentări PowerPoint în care își descriu superstițiile, una în engleză și alta în poloneză. Așadar, pisica neagră care traversează poteca, numărul 13, trecutul pe sub scară, și oglinda spartă aduc ghinion. Potcoava data peste ușă se presupune că oprește demonii și urarea de sănătate când strănuți îi respinge.

  Gabriela Mirela Jugar, coordinator ”C. Noica” High School Sibiu

  P39-Polish superstitions.pptx

  Cypriot Superstitions

  If your nose eats you, you will cry.
  If your right hand eats you, you will give money.
  If your left hand eats you, you will get money.
  If your back eats you someone will beat you.
  If your right eye closes, you will see a loved one.
  If your left eye closes, you will see someone you don't like.
  If your right ear whistles you are praised, if your left ear they curse you.
  If a bud (a type of butterfly) comes to your house, you will have visitors.
  Friday's laughter in Saturday's tears.

  Cypriot Superstitions.pptx