Disseminations

 • The First Disseminations on the Platform ”Didactic.ro”

  On the platform “Didactic.ro”, the coordinator of the project "Folklorica" ​​from "Constantin Noica" Theoretical High School Sibiu, Romania published the first disseminations on the personal page dedicated to the materials. This well-known platform in Romania is considered the portal of the modern teacher. The PowerPoint presentations of the dissemination of both the Polish and Romanian mobility made by the Romanian Erasmus team were posted here. Also under the heading "Materials", the coordinator from Romania, Mrs. Gabriela Mirela Jugar uploaded, to be seen by all Romanian teachers and other materials related to the song proposed to the partners for learning ("Alunelu" in phonetic transcription), the similarities and the differences between the languages ​​of all the project partners, the methodology, content and results of the mobility in Romania, with the benefits of participating in this activity of all those involved, as they were exposed in the "Mobility Tool".

  Georgeta Sava, deputy director”C. Noica” High School Sibiu Romania

  Primele diseminări pe platforma ”Didactic.ro”

  Pe platforma “Didactic.ro”, coordonatoarea proiectului ”Folklorica” de la Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu, România a publicat primele diseminări în pagina personală dedicată materialelor. Această platformă binecunoscută din România este considerată portalul profesorului modern. Prezentările în PowerPoint ale diseminărilor atât a mobilității din Polonia, cât și a celei din România, realizate de echipa Erasmus română au fost postate aici. Tot la rubrica ”Materiale”, coordonatoarea din România, d-na Gabriela Mirela Jugar a încărcat, pentru a fi văzute de toți profesorii români și alte materiale legate de cântecul propus partenerilor spre învățare (”Alunelu” în transcriere fonetică), de asemănările și deosebirile dintre limbile tuturor partenerilor de proiect, de metodologia, conținutul și rezultatele mobilității din România, cu beneficiile participării la această activitate a tuturor celor implicați, așa cum au fost expuse și în ”Mobility Tool”.

  Alina Mihoc, profesor, Liceul ”Constantin Noica” Sibiu, România  

  Dissemination through Mass Communication Devices  

  We believe that the most effective means to disseminate the project and all other activities is to use the tools of mass communication. So we intend to use social, written and visual media intensively. All the activities performed in Vali M. Lutfullah Bilgin Secondary School are transferred to media pool on monthly basis and published mainly in local media and sometimes national media accounts. Apart from these, Umut Uysaler, the project coordinator, writes articles on his blog in the most visited blog page of a newspaper in Turkey and the second most visited in Europe.  The project coordinator participated in Erasmus+ Days event and introduced our project “Folklorica” in front of local authorities of National Education Directorate.

  http://blog.milliyet.com.tr/folklorica/Blog/?BlogNo=612386

  Mehmet Ali Gül, deputy in Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu, Gaziantep

  Kitle İletişim Cihazları ile Yaygınlaştırma 

  Projeyi ve diğer tüm faaliyetleri yaymanın en etkili yolunun kitle iletişim araçlarını kullanmak olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden sosyal, yazılı ve görsel medyayı yoğun bir şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Vali M. Lutfullah Bilgin Ortaokulu'nda yapılan tüm faaliyetler aylık olarak medya havuzuna aktarılmakta ve esas olarak yerel medyada ve bazen de ulusal medya hesaplarında yayınlanmaktadır. Bunların dışında proje koordinatörü Umut Uysaler, blogunda Türkiye'de bir gazetenin en çok ziyaret edilen blog sayfasında ve Avrupa'da en çok ziyaret edilen ikinci blogunda yazılar yazıyor. Proje koordinatörü Erasmus+ Days etkinliğine katıldı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün yerel yetkilileri önünde “Folklorica” projemizi tanıttı.

  Fatma Karadoğan, öğretmen,Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu, Gaziantep

  Project Dissemination at the Pedagogical Meeting in Sibiu County

  On December 17th, 2019, 1 pm, we disseminated this project at the Teaching Corps House where there were about 80 participants. The meeting was monitored by the school inspector for primary level, Mrs. Diana Bucuță. The participants were primary level teachers who were teaching at the 2nd grade. This was the meeting in the 1st semester, organized by Sibiu School Inspectorate with participant teachers from Sibiu City and its area. The project coordinator in our school disseminated the mobility in Poland, the mobility in Romania, and the local project activities developed until then. The meeting was a really success.

  Sânziana Salomie, teacher in ”Constantin Noica” High School Sibiu

  Diseminarea proiectului la Cercul Pedagogic din județul Sibiu

  Pe 17 decembrie 2019, ora 13, am diseminat acest proiect la Casa Corpului Didactic, unde au fost aproximativ 80 de participanți. Întâlnirea a fost monitorizată de inspectorul școlar pentru învățământul primar, doamna Diana Bucuță. Participanții au fost învățători care predau la clasa a II-a. Aceasta a fost întâlnirea semestrului I, organizată de Inspectoratul Școlar Sibiu cu învățătorii din orașul Sibiu și din zonă. Coordonatoarea proiectului din școala noastră a diseminat mobilitatea din Polonia, mobilitatea din România și activitățile locale ale proiectului desfășurate până atunci. Întâlnirea a fost un real succes.

  Mihai Ordean, director al Liceului Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu

  The Dissemination of the Mobility in Gran Canaria

  Upon returning to the country, during the first Teachers’ Council, the project coordinator from the Theoretical High School “Constantin Noica” Sibiu disseminated the mobility in Gran Canaria through a PowerPoint presentation. Each day of the mobility was described in detail, with the participation of students from the Romanian team Alina Notariu and Darius Lucian Vadoiu, accompanied by teachers Adina Diana Bucuță and Gabriela Mirela Jugar. The PowerPoint presentation was also translated into English, the language of communication in the Erasmus + project “Folklorica”, to be posted on the site for all partners in Poland, Turkey, Spain, Lithuania and Cyprus.

  Beza Minodora, teacher in ”C. Noica” High School Sibiu

  The Dissemination of the Mobility in Gran Canaria.pptx

  Diseminarea mobilității în Gran Canaria

  La întoarcerea în țară, în cadrul primului Consiliu Profesoral, coordonatoarea proiectului din Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu a făcut diseminarea mobilității în Gran Canaria prin intermediul unei prezentări PowerPoint. A fost descrisă în detaliu fiecare zi a mobilității, la care a participat din echipa română elevii Alina Notariu și Darius Lucian Vadoiu, însoțiți de profesorii Diana Adina Bucuță și Gabriela Mirela Jugar. Prezentarea PowerPoint a fost tradusă și în engleză, limba de comunicare în proiectul Erasmus+ ”Folklorica”, pentru a fi postată pe site pentru toți partenerii din Polonia, Turcia, Spania, Lituania și Cipru.

  Daniela Bratu, profesor, Liceul ”C. Noica” Sibiu, România

  Diseminarea mobilității din Gran Canaria.pptx