The Project Logo

 • The Project Logo

  One of our first joint activities was choosing a logo for the project. In each partner school a drawing contest was organized, under the guidance of the school coordinator and the Art teacher. The project team selected 3 of the most beautiful drawings and they were presented with them in the first mobility in Poland. There, in a spirit of complete sincerity, the drawing of a pupil of the partner school in Gaziantep (Turkey) was chosen the winner. On all our documents, this logo will stand as a sign of our good cooperation.

  Sânziana Salomie, teacher in ”Constantin Noica” High School Sibiu

  Folklorica logo PDF.pdf

  Logo-ul proiectului

  Una dintre primele noastre activități comune a fost alegerea unui logo al proiectului. În fiecare școală parteneră s-a organizat un concurs de desene, sub îndrumarea coordonatorului din școală și a profesorului de arte. Echipa de proiect a selectat 3 dintre cele mai frumoase desene și s-au prezentat cu ele în prima mobilitate din Polonia. Acolo, într-un spirit de sinceritate deplină, desenul unui elev al școlii partenere din Gaziantep (Turcia) a fost ales câștigător. Pe toate documentele noastre, acest logo va sta ca un semn al bunei noastre cooperări.

  Mihai Ordean, director al Liceului Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu

   

  Logo Contest

  We organized logo design contest with the participation of all pupils in the workgroup to be used as the official logo for local, national and international visibility and dissemination events within the framework of Eramus+ Project “Folklorica” which will be implemented by Vali M. Lutfullah Bilgin Secondary School during 2019 - 2021. Instructions for designing and terms of participating were advertised to the pupils and logo drawings were completed both during classes and with extracurricular activities. Completed drawings were delivered to project coordinator of the school and exposed to the opinions of teachers, students and parents through the web site of the school. The most voted drawing was chosen in order to be taken to the first transnational meeting in Nidzica, Poland, to represent our school.

  Fatma Karadoğan, teacher Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu, Turkey

  Logo Yarışması

  Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu'nun 2019 – 2021 yılları arasında hayata geçireceği Eramus+ Projesi “Folklorica” kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası görünürlük ve yaygınlaştırma etkinliklerinde resmi logo olarak kullanılacak çalışma grubundaki tüm öğrencilerin katılımıyla logo tasarım yarışması düzenledik. Öğrencilere tasarım talimatları ve katılım koşulları tanıtıldı ve hem dersler sırasında hem de ders dışı etkinliklerle logo çizimleri tamamlandı. Tamamlanan çizimler okulun proje koordinatörlüğüne teslim edilerek okulun internet sitesi üzerinden öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerine sunulmuştur. En çok oy alan çekiliş seçildi, okulumuzu temsil etmek üzere Polonya'nın Nidzica kentindeki ilk ulusötesi toplantıya götürülecek.

  Erkan Demirci, öğretmen Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu, Türkiye

  The Local Logo Contest in Romania

  In our high school a drawing contest was organized, under the guidance of the school coordinator (Mrs. Gabriela Mirela Jugar) and the Art teacher (Mrs. Raluca Teglaș). The project team selected 3 of the most beautiful drawings in order to be presented in the first mobility in Poland. This activity is the first step for the choosing of our project logo in the coordinating school. The school leadership and the Erasmus+ team of teachers were the members of the jury.

  Sânziana Salomie, teacher in ”Constantin Noica” High School Sibiu

  Concursul local de logo în România

  În liceul nostru a fost organizat un concurs de desene, sub îndrumarea coordonatorului școlii (doamna Gabriela Mirela Jugar) și a profesorului de Arte (doamna Raluca Teglaș). Echipa de proiect a selectat 3 dintre cele mai frumoase desene pentru a fi prezentate în prima mobilitate din Polonia. Această activitate este primul pas pentru alegerea logo-ului proiectului nostru în școala coordonatoare. Conducerea școlii și echipa de profesori Erasmus+ au fost membrii juriului.

  Mihai Ordean, director al Liceului Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu