Mottos to live by

 • Mottos to live by in the project language and the partners' languages 

   

  In Polish

   

  SAY NO TO VIOLENCE – PRZEMOCY MÓWIMY NIE

  DON’T BE AFRAID, SPEAK!- NIE BÓJ SIĘ, MÓW!

  ALL DIFFERENT, ALL EQUAL- KAŻDY JEST INNY, ALE WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI

  LOVE CANNOT BE BOUGHT. ADOPT A STRAY ANIMAL-

  MIŁOŚCI NIE MOŻNA KUPIĆ. ADOPTUJ BEZPAŃSKIE ZWIERZĘ BE HUMANE – BĄDŹ CZŁOWIEKIEM

  in Spanish

  SAY NO TO VIOLENCE.                    DI NO A LA VIOLENCIA 

  ALL DIFFERENT ALL EQUAL          TODOS DIFERENTES TODOS IGUALES

  BE HUMANE                                        SE HUMANO

  DON’T BE AFRAID , SPEAK!             NO TENGAS MIEDO, ¡HABLA!

  LOVE CANNOT BE BOUGHT.ADOPT A STRAY ANIMAL .      

  EL AMOR NO SE PUEDE COMPRAR. ADOPTA  UN ANIMAL ABANDONADO.

 • IN TURKISH