Team STEM 12: France - Croatia

 • INTERNATIONAL TEAM STEM 12 / EQUIPO INTERNACIONAL STEM 12 / ÉQUIPE INTERNATIONALE STEM 12 / MEĐUNARODNI STEM TIM 12

   

   

   

  PREGUNTAS / QUESTIONS / PITANJA

  Vitamin C is present in many foods derived from the fermentation such as sauerkraut. But in fact, how can vitamin C be measured in a food and how can it be extracted from a vitamin C-rich food?

  Vitamin C je prisutan u mnogim vrstama jela dobivenih fermentacijom kao što je kiseli kupus. No, zapravo, kako se vitamin C mjeri u hrani i kako se može izvući iz hrane bogate vitaminom C?

  Kako ekstrahirati i izmjeriti količinu vitamina C u različitoj hrani (koje voće i povrće sadrži najviše vitamina C, ....)

   

   

  STUDENTS / ALUMNOS / ÉTUDIANTS / UČENICI

  FRANCE:  GRANDJEAN Soline, GRANDJEAN Juline, VILLETTE Valentin, Lory MELIN

  CROATIA:  Ana Brundić, Lucija Okić, Barbara Singer, Tara Hamin

  INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS / UPUTE

   

  TRABAJO

  / TRAVAIL / WORK / IZRADA

   

  DICCIONARIO / DICTIONNAIRE / DICTIONARY / RJEČNIK

   

  EVALUACIÓN / EVALUATION / EVALUACIJA

   

  INFORME FINAL / RAPPORT FINAL / FINAL REPORT / ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

   

   

  FORUM / FORO / FORUM

   

   

  TEACHERS / PROFESORES / ENSEIGNANTS / PROFESORI

  FRANCE:  

  CROATIA:  Ivana Blagović, Adriana Ivandić

  INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS / UPUTE

   

  EVALUACIÓN / EVALUATION / EVALUACIJA

   

   

   

  Hecho con Padlet