Team STEM 11: France - Croatia

 • INTERNATIONAL TEAM STEM 11 / EQUIPO INTERNACIONAL STEM 11 / ÉQUIPE INTERNATIONALE STEM 11 / MEĐUNARODNI STEM TIM 11

   

   

   

  PREGUNTAS / QUESTIONS / PITANJA

  A lot of drinks and food are made with yeasts. Which, according to which process, which biological principle and in which physical and chemical conditions?

  Mnoga pića i hrana pripravljeni su uz pomoć kvasaca. Dosjeti se nekoliko primjera, te koji su sve biološki, odnosno fizikalno-kemijski procesi za to zaslužni.

  Kvasac u pripremi hrane i pića (tko je i što je kvasac, gdje sve koristimo kvasac, kako i zbog čega nam je tako važan u pripremi hrane, ali i u samoj prehrani).

   

   

  STUDENTS / ALUMNOS / ÉTUDIANTS / UČENICI

  FRANCE:  Killien Chrustowski, Agrafel-Delhaise Téo, Arnier Rudy

  CROATIA: Lana Opačić, Tea Madžarac, Marta Krišto

  INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS / UPUTE

   

  TRABAJO

  / TRAVAIL / WORK / IZRADA

   

  DICCIONARIO / DICTIONNAIRE / DICTIONARY / RJEČNIK

   

  EVALUACIÓN / EVALUATION / EVALUACIJA

   

  INFORME FINAL / RAPPORT FINAL / FINAL REPORT / ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

   

   

  FORUM / FORO / FORUM

   

   

  TEACHERS / PROFESORES / ENSEIGNANTS / PROFESORI

  FRANCE:  

  CROATIA: Ivana Blagović, Adriana Ivandić

  INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS / UPUTE

   

  EVALUACIÓN / EVALUATION / EVALUACIJA

   

   

   

  Hecho con Padlet