Hodnocení

 • I duben byl ve znamení distanční výuky. ale to nás nezastavilo. S pomocí rodičů našich malých i velkých žáčků se nám dařilo projekt zdárně udržet v chodu. Velká pochvala dětem i rodičům. Díky nim náš Marťánek, Marťanka a Miko mohli poznat zvířat a Austrálii.

   

  ČESKO

   

   

  SLOVENSKO

   

   

  POLSKO