Český Marťánek potkal želvu

  • Na své pouti po Austrálii potkal český Marťánek želvu.

    Hledáme informace o želvě v knihách.