Český Marťánek potkal Sovu

  • Marťánek na své pouti po Evropě potkal své prví zvíře.... je to moudrý pták sova.