Pštros - omalovánka z Česka

  • Připravili jsme pro vás omalovánku a skládačku. na všem je pštros.

    Příjemnou zábavu.

    Nám se to moc líbilo.

    pštros.pdf

    A ještě jeden pštros. Toho jsme malovali za pomoci vidličky :-)