Český Marťánek plnil úkol - zajíc

  • Vytvořili jsme nádherné zajíce podle předlohy od polských kamarádů. Úkol nás bavil.