Pštros - splnená úloha

  • Plnili sme úlohu od českých kamarátov: poskladali a vyfarbili obrázok pštrosa