ONLINE STRETNUTIA

 • 1.online stretnutie

  Dňa 25.9.2019 o 19,30 sme sa spojili online cez stránku twinspace, pre technické problémy sme prešli na spojenie cez messenger, kde sme vytvorili skupinu Dino. Na stretnutí sme dohodli tieto témy:

  - maskot projektu- vyrobíme si každá trieda postavičku z ponožky, bude sa volať jednoducho slovensky Marťanko, česky Marťánek a poľsky ........

  - logo - maňušky odfotíme a zo všetkých troch vyrobíme koláž na logo, za ktoré budeme hlasovať s deťmi

  - návrh zvierat - z každého svetadielu navrhneme 6 zvierat, každá škola si vyberie dve, ktoré bude následne prezentovať formou básní, piesní, hádaniek, prac. listov, online puzzle a podobne

  - hodnotenie- aj formou online stretnutia s deťmi - krátka prezentácia 

  2.online stretnutie

  Dňa 26.11.2019 sme sa stretli cez stránku twinspace všetky tri školy. Po úvodných pozdravoch sme si zaspievali pieseň Naša zem je guľatá. Zvuk trochu nefungoval, hlas znel opozdene ale počuli sme sa. Potom sme si porozprávali, ktoré zvieratká stretli jednotlivý Marťankovia na ceste po Afrike. Deti hádali a ukazovali obrázky uhádnutých zvierat. Zistili sme, že veľa zvierat má rovnaké alebo podobné pomenovanie vo všetkých našich jazykoch. Zo stretnutia sme mali veľkú radosť. Hlavne z toho, že sa deti videli na obrazovke.

  A tak spotkanie wyglądało ze strony Polskiej. Miło Was było usłyszeć i zobaczyć!

  Online setkání z pohledu českých dětí

  3. Spotkanie internetowe

  Kolejne internetowe spotkanie odbyło się 26.02.2020r. o godz. 9.30. Na spotkaniu rozwiązywaliśmy test potwierdzajacy wiedzę o Ameryce i zamieszkujacych tam zwierzętach. Test odbywał się w programie Kahoot! Gratulujemy wszystkim, którzy odgadli zagadki. Marsjanie z trzech krajów dzielnie nam pomagali.

   

  Jak to vypadalo na české straně při online vysïlání. Urputně jsme soutěžili, kvíz nás bavil. Bylo to fajn 😉

  Plnenie kvízu na online stretnutí zo slovenskej strany. Naše deti sa tešili, že kvíz vyhrali: